Hôm nay: Ngày 16 tháng 7 năm 2018
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018
Các HĐ của BHXH Huyện, TP

Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Yên dự hội nghị truyền thông, đối thoại chính sách tại cơ sở năm 2018 do Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên tổ chức.

12/07/2018 12:00:00 SA

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 11/6/2018 của UBND huyện Hàm Yên về tổ chức hội nghị truyền thông, đối thoại chính sách tại cơ sở năm 2018 tại địa bàn 08 xã từ ngày 20/6/2018 và xong trước ngày 05/8/2018. Giám đốc BHXH huyện Hàm Yên đã tham dự và trả lời đối thoại trực tiếp với người dân tại hội nghị những vấn đề có liên quan.

Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa tổ chức hội nghị đào tạo nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.

03/07/2018 12:00:00 SA

Thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của BHXH Việt Nam về việc Ban hành quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT. Ngày 30/6/2018, tại BHXH huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị đào tạo nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thuộc địa bàn các huyện: Chiêm Hóa, Ha Hang và Lâm Bình.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Sơn Dương hoàn thành việc rà soát và in sổ BHXH cho người lao động.

26/06/2018 12:00:00 SA

Thực hiện Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động và Công văn số 304/BHXH-CST ngày 28/02/2017 của BHXH tỉnh về rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Tính đến ngày 15/6/2018, BHXH huyện Sơn Dương hoàn thành việc rà soát và in sổ BHXH trả cho người lao động.

Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương tổ chức hội nghị đào tạo nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.

18/06/2018 12:00:00 SA

Thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của BHXH Việt Nam về việc Ban hành quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT. Ngày 16/6/2018, BHXH huyện Sơn Dương tổ chức hội nghị đào tạo nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng chí Đỗ Duy Thái, Giám đốc huyện Sơn Dương chủ trì hội nghị.

Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương tổ chức hội nghị thông tin, truyền thông tư, vấn chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

14/06/2018 12:00:00 SA

Thực hiện Kế hoạch số 604/KH-BHXH ngày 20/4/2018 của BHXH tỉnh Tuyên Quang; Công văn số 848/UBND-VX ngày 17/5/2018 của UBND huyện Sơn Dương về việc tổ chức hội nghị thông tin, truyền thông, đối thoại, tư vấn chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn các xã năm 2018. Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 08/6/2018, BHXH huyện Sơn Dương phối hợp với Bưu điện huyện Sơn Dương tổ chức Hội nghị thông tin, truyền thông, đối thoại, tư vấn chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho nhân dân trên địa bàn 07 xã

Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Yên tổ chức hội nghị thông tin, truyền thông tư, vấn chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

14/06/2018 12:00:00 SA

Thực hiện Kế hoạch số 604/KH-BHXH ngày 20/4/2018 của BHXH tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2015 của UBND huyện Hàm Yên về kế hoạch truyên truyền BHXH cho người lao động và BHYT toàn dân. Ngày 12/6/2018, BHXH huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị nghị thông tin, truyền thông, tư vấn chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho nhân dân trên địa bàn xã Minh Hương.

Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Yên tổ chức hội nghị thông tin, truyền thông tư, vấn chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

25/05/2018 12:00:00 SA

Thực hiện Kế hoạch số 604/KH-BHXH ngày 20/4/2018 của BHXH tỉnh Tuyên Quang; Công văn số 658/UBND-VX ngày 17/5/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên về việc tổ chức hội nghị thông tin, truyền thông, tư vấn chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn các xã năm 2018. Ngày 23/5/2018, tại Ủy ban nhân dân xã Nhân Mục, BHXH huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị nghị thông tin, truyền thông, tư vấn chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho nhân dân trên địa bàn 02 xã Nhâ Mục và Bằng Cốc.

Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Yên tổ chức hội nghị đào tạo nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.

17/05/2018 12:00:00 SA

Thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của BHXH Việt Nam về việc Ban hành quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT. Ngày 12/5/2018, BHXH huyện Hàm Yên tổ chức hội nghị đào tạo nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng chí Phạm Thái Sơn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh trên địa bàn xã Vĩnh Lợi.

23/04/2018 12:00:00 SA

Ngày 21 tháng 4 năm 2018, tại hội trường Nhà Văn hóa xã Vĩnh Lợi, Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương đã phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các trường học của xã Vĩnh Lợi tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại về chính sách BHYT học sinh trên địa bàn xã Vĩnh Lợi. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Phạm Thái Sơn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, bà Phạm Thị Nhị Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương.

Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên Đại lý thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình năm 2018.

29/03/2018 12:00:00 SA

Thực hiện Kế hoạch số 368/KH-BHXH ngày 12/3/2018 của BHXH tỉnh Tuyên Quang về tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ngày 24/3/2018, BHXH huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đối với nhân viên các đại lý thu trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

123
Tin mới