Hôm nay: Ngày 15 tháng 12 năm 2017
Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu trong công việc, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017./.
Bảo hiểm xã hội

Chế độ tai nạn lao động

02/12/2016 12:00:00 SA

Chế độ ốm đau

02/12/2016 12:00:00 SA

Chế độ tử tuất

02/12/2016 12:00:00 SA

Tin mới