Hôm nay: Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Bảo hiểm xã hội

Chế độ tai nạn lao động

02/12/2016 12:00:00 SA

Chế độ ốm đau

02/12/2016 12:00:00 SA

Chế độ tử tuất

02/12/2016 12:00:00 SA