Hôm nay: Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 10/07/2019 / Số lượt xem: 103

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Chiều ngày 09/7/2019, tại Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh


Đ/c Nguyễn Văn An - Ủy viên BCH Đảng bộ BHXH tỉnh - Bí thư Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

         Hội nghị do đồng chí Hoàng Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Khương Phú Hiệp, Phó Bí thư Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX; Bí thư các chi, Đảng bộ cơ sở; lãnh đạo, chuyên viên các ban, Văn phòng, đoàn thể khối.

        Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020.

         6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy Đảng đã chú trọng việc triển khai, học tập và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là tiếp tục học tập, quán triệt các nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được ban hành trong 6 tháng đầu năm 2019. Tổ chức học tập chuyên đề và xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; sơ kết 03 năm và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu; phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2019; sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

         Triển khai đầy đủ, kịp thời các cquy định, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; hoàn thành tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020.

          Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hoàn thành đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018 theo quy định. Triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo, quy định, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu của cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

        6 tháng cuối năm 2019, các cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, lưu ý một số nội dung:

          1. Chủ động rà soát, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh làn thứ XVI đến năm 2019.

          2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn chuẩn bị Đại hội Đảng cấp cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó chú trọng thực hiện tốt việc xây dựng văn kiện Đại hội và chuẩn bị công tác nhân sự.

         3. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 kháo XI, XII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tổ chức các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (1969-2019).

         4. Tiếp tục thực hiện tốt Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quy định số 19-QĐ/TU ngày 25/10/2018 về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định số 20-QĐ/TU ngày 25/10/2018 về trách nhiệm của cấp ủy viên và cán bộ, công chức cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy các cấp trong việc dự sinh hoạt chi bộ thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp ủy; Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên theo Hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối.

         5. Lãnh đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát; hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình công tác năm 2019.

          6. Tập trung lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ.

         7. Lãnh đạo xây dựng tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị an toàn, vững mạnh; lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm nếp sống văn minh, văn hóa công vụ theo quy định; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm bảo an toàn cơ quan, đơn vị./.

BBT


Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 24  
Lixao Lixao  Total: 703009