Hôm nay: Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 09/07/2019 / Số lượt xem: 150

Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 7 năm 2019

Ngày 08/7/2019, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 7 năm 2019. Đồng chí Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang

          Thực hiện Kế hoạch số 2416/KH-BHXH ngày 03/7/2019 của BHXH Việt Nam. Tham dự hội nghị tại điểm cầu địa phương gồm có các đồng chí: Phó Giám đốc BHXH tỉnh phụ trách công tác thu; Các phòng nghiệp vụ: Quản lý thu; Khai thác và thu nợ; Cấp, sổ thẻ; Kế hoạch tài chính; Công nghệ thông tin; Thanh tra - Kiểm tra; Chế độ BHXH; Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; Phó Giám đốc phụ trách công tác thu; Tổ trưởng tổ thu BHXH, BHYT các huyện, thành phố và cán bộ tổng hợp. Đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Bưu điện các huyện, thành phố và cán bộ có liên quan.

          Báo cáo tại hội nghị, ông Đinh Duy Hùng - Phó Trưởng Ban Thu (BHXH Việt Nam) cho biết, tính đến ngày 30/6/2019, tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của cả nước là 171.71 tỷ đồng, đạt 47,6% kế hoạch giao.

          Số người tham gia BHYT là 84,746 triệu người, đạt 99,5% kế hoạch giao, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,3 % dân số, vượt 1,2% so với Quyết định 1167/QĐ-TTg. 6 tháng đầu năm 2019, số người tham gia BHYT tăng 674.772 người; số còn phải phát triển 6 tháng cuối năm là 683.761 người. Số người tham gia BHXH tự nguyện của cả nước là 405.695 người, đạt 82,7% kế hoạch giao, tăng hơn 42 nghìn người so với tháng 5/2019. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,483 triệu người, đạt 94,6% kế hoạch giao, tăng 37.293 người so với tháng 5/2019. Số người tham gia BHXH bắt buộc còn phải phát triển 6 tháng cuối năm 2019 là 819 nghìn người.

         Để hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2019, BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố cần tăng tốc, triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu, giảm nợ BHXH, BHYT và BH thất nghiệp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thông qua các giải pháp sau: Tập trung khai thác dữ liệu thuế phục vụ phát triển đối tượng tham gia. Trên cơ sở BHXH Việt Nam giao kế hoạch số lượng đơn vị kiểm tra, rà soát và đôn đốc, BHXH các tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện hằng tháng, phấn đấu đến hết tháng 12/2019 hoàn thành rà soát 100% doanh nghiệp trong dữ liệu của cơ quan thuế cung cấp.

          Phối hợp với ngành Giáo dục tổng kết, đánh giá thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019; triển khai thực hiện cho năm học 2019-2020; phối hợp với các trường rà soát học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT, tổ chức tuyên truyền vận động đảm bảo 100% đối tượng tham gia. Ngoài ra, cần tiếp tục khai thác và phân tích cơ sở dữ liệu hộ gia đình để phát triển người tham gia BHYT; tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua hình thức hội nghị tuyên truyền vận động.

        Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, trong đó có thanh tra theo kế hoạch; thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với các đơn vị nợ, đơn vị chưa tham gia BHXH, đơn vị tham gia BHXH chưa đủ số lao động; kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đối với đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

         Giám đốc BHXH tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể và đánh giá kết quả công tác đối với từng cán bộ thu trong việc rà soát dữ liệu thuế, phát triển người tham gia BHXH bắt buộc; đôn đốc thu, giảm nợ.

          Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu ghi nhận, biểu dương BHXH các tỉnh, thành phố đã có nhiều cố gắng, đạt kết quả tốt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, BHYT; đôn đốc thu, thu nợ; phối hợp với bưu điện, UBND cấp xã lập danh sách và cập nhật biến động thành viên hộ gia đình.

         Tuy nhiên, theo Phó Tổng Giám đốc, từ nay đến hết năm 2019, để hoàn thành các chỉ tiêu thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vẫn đặt ra không ít khó khăn. Vì vậy, BHXH các địa phương, ngành Bưu điện và các đơn vị liên quan cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó bám sát và quyết liệt thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2019. Trong đó, tập trung xây dựng kế hoạch, ưu tiên mọi nguồn lực, thời gian tăng cường thanh tra đột xuất đối với những đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên, đặc biệt kiên quyết thanh tra 100% các đơn vị có số nợ lớn hoặc có nguy cơ nợ đọng. Thực hiện chuyển hồ sơ các đơn vị không thực hiện Quyết định thanh tra đến cơ quan Công an, kiến nghị điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật Hình sự.

         Đến hết tháng 12/2019, toàn Ngành phải hoàn thành việc rà soát đối với 100% doanh nghiệp trong dữ liệu cơ quan thuế cung cấp. Để đạt mục tiêu này, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố tiếp tục bám sát, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các Phòng, BHXH cấp huyện và công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công đảm bảo đúng thời gian, đạt hiệu quả. Khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và BH thất nghiệp.

          Đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Ngành Bưu điện, nhất là trong công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, Phó Tổng Giám đốc đề nghị, từ nay đến hết tháng 10/2019, Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp với BHXH tỉnh tập trung tổ chức hội nghị tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tiếp tục rà soát, giao chỉ tiêu bổ sung về phát triển đối tượng cho các đơn vị, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các tỉnh, thành phố khẩn trương bàn giao toàn bộ số sổ BHXH nhận từ cơ quan BHXH cho người lao động; phối hợp kịp thời với cơ quan BHXH để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai./.

BBT

 


Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 47  
Lixao Lixao  Total: 702947