Hôm nay: Ngày 15 tháng 9 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 07/06/2019 / Số lượt xem: 68

Đẩy mạnh chi trả chế độ BHXH qua ngân hàng

BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch 1764/KH-BHXH ngày 23/5/2019 về thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

       Theo kế hoạch, BHXH Việt Nam xây dựng lộ trình đến năm 2020 phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện qua ngân hàng.

       Đến năm 2021, BHXH Việt Nam đặt mục tiêu 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

         Để thực hiện mục tiêu trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu, quản lý thông tin của người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. BHXH Việt Nam sẽ giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả an sinh xã hội qua tài khoản cá nhân cho BHXH tỉnh, thành phố hằng năm.

BHXH Việt Nam đang xây dựng lộ trình chuẩn hóa dữ liệu thông tin về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH...

         Cơ quan BHXH đề xuất Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Chính phủ ban hành quy định bắt buộc đối với người hưởng chế độ BHXH mới vùng đô thị nhận tiền qua tài khoản cá nhân. Đối với người hưởng vùng đô thị hiện đang nhận các chế độ bằng tiền mặt thì đến năm 2021 nhận qua tài khoản cá nhân phù hợp.

          BHXH Việt Nam cũng đề xuất giải pháp phối hợp với các ngân hàng, đơn vị cung ứng dịch vụ công có cơ chế ưu đãi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân. 

           Kế hoạch đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí, chi trả các chương trình an sinh xã hội; Nghị quyết số 2/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021./.

BBT

 

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 38  
Lixao Lixao  Total: 680139