Hôm nay: Ngày 26 tháng 8 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 26/04/2019 / Số lượt xem: 121

Câu hỏi: Chi tiết quá trình đóng BHXH, mức hưởng lương hưu từ 01/5/2019 (Câu số 167)

Họ tên: Đặng Phúc Toàn / Địa chỉ: UBND xã Phú Bình, huyện CHiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang / Điện thoại: 0397134896 / Email: toanpb1959@gmail.com

Trả lời:

         Sau khi xem xét nội dung câu hỏi và hồ sơ hưu trí của ông Đặng Phúc Toàn hiện BHXH tỉnh Tuyên Quang đang lưu trữ. Ông có quá trình đóng BHXH như sau:

           - Từ tháng 6/1998 đến tháng 12/1999: Cán bộ Văn phòng, Ủy ban nhân dân xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, mức tiền lương tham gia BHXH 154.000đ/tháng;

         - Từ tháng 01/2000 đến tháng 3/2000: Ủy viên ủy ban, Cán bộ Văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, mức tiền lương tháng đóng BHXH 287.500đ;

         - Từ tháng 4/2000 đến tháng 12/2000: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, mức tiền lương tháng đóng BHXH 300.000đ;

          - Từ tháng 01/2001 đến tháng 12/2002: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, mức tiền lương tháng đóng BHXH 350.000đ;

         - Từ tháng 01/2003 đến tháng 11/2003: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, mức tiền lương tháng đóng BHXH 483.300đ;

          - Từ tháng 11/2003 đến tháng 3/2004: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, hệ số tiền lương tháng đóng BHXH 1,8;

          - Từ tháng 4/2004 đến tháng 9/2004: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, hệ số tiền lương tháng đóng BHXH 1,8 + 5% tái cử;

           - Từ tháng 10/2004 đến tháng 7/2005: Thường trực đảng xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, hệ số tiền lương tháng đóng BHXH 2,45;

              - Từ tháng 8/2005 đến tháng 10/2005: Không tham gia BHXH;

             - Từ tháng 11/2005 đến tháng 10/2006: Cán bộ Văn hóa xã hội Ủy ban nhân dân xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, hệ số tiền lương tháng đóng BHXH 1,18;

           - Từ tháng 11/2006 đến tháng 11/2007: Cán bộ Văn hóa xã hội Ủy ban nhân dân xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, hệ số tiền lương tháng đóng BHXH 1,86;

         - Từ tháng 11/2006 đến tháng 11/2007: Cán bộ Văn hóa xã hội Ủy ban nhân dân xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, hệ số tiền lương tháng đóng BHXH 1,86;

         - Từ tháng 12/2007 đến tháng 10/2008: Văn hóa xã hội Ủy ban nhân dân xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, hệ số tiền lương tháng đóng BHXH 1,86;

         - Từ tháng 11/2008 đến tháng 10/2010: Văn hóa xã hội Ủy ban nhân dân xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, hệ số tiền lương tháng đóng BHXH 2,06;

          - Từ tháng 11/2010 đến tháng 10/2012: Văn hóa xã hội Ủy ban nhân dân xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, hệ số tiền lương tháng đóng BHXH 2,26;

         - Từ tháng 11/2012 đến tháng 10/2014: Văn hóa xã hội Ủy ban nhân dân xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, hệ số tiền lương tháng đóng BHXH 2,46;

         - Từ tháng 11/2014 đến tháng 10/2016: Văn hóa xã hội Ủy ban nhân dân xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, hệ số tiền lương tháng đóng BHXH 2,66;

        - Từ tháng 11/2016 đến tháng 10/2018: Văn hóa xã hội Ủy ban nhân dân xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, hệ số tiền lương tháng đóng BHXH 2,86;

        - Từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2019: Văn hóa xã hội Ủy ban nhân dân xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, hệ số tiền lương tháng đóng BHXH 3,06;

         Mức lương hưu từ ngày 01/5/2019 là 1.996.457đ (Một triệu chín trăm chín mươi sáu nghìn bốn trăm năm mươi bảy đồng).

        Trường hợp Ông chưa rõ có thể liên hệ trực tiếp với phòng Chế độ BHXH qua số điện thoại 02073.826.085 để được giải đáp. 

           BHXH tỉnh Tuyên Quang trả lời để ông biết./.

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 27  
Lixao Lixao  Total: 666178