Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 11/04/2019 / Số lượt xem: 141

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác xây dựng Đảng quý 1; triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019

Chiều ngày 10/4/2019, tại Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác xây dựng Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Đồng chí Hoàng Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Khương Phú Hiệp, Phó Bí thư Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh chủ trì Hội nghị


Quang cảnh hội nghị

          Dự hội nghị gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX; Bí thư các chi, Đảng bộ cơ sở; lãnh đạo, chuyên viên các ban, Văn phòng, đoàn thể khối.

          Thực hiện Văn bản số 563-CV/ĐUK-VP ngày 05/4/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc mời họp. Đồng chí Đào Duy Hiện, Bí thư Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh dự hội nghị đánh giá công tác xây dựng Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019 do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

         Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng quý 1; phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm 2019; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý 1; phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm 2019. Quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Thông báo số 909-TB/TU ngày 22/3/2019 của Thường trực Tỉnh ủy về một số nội dung công tác xây dựng Đảng; Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

           Quý 1 năm 2019, các cấp ủy Đảng đac hú trọng việc triển khai, học tập và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, các chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư như: Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư  về tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

           Xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; triển khai kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019; tổ chức phong trào thi đua Dân dận khéo năm 2019; kế hoạch biên soạn, bổ sung cuốn lịch sử Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2010-2020. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hoàn thành đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018 theo quy định. Thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục hoàn thiện xây dựng Đề án chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền, đi đối với tạo môi trường, cơ chế, điều kiện để khuyến khích vì lợi ích chung trong các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.

          Quý 2 năm 2019, các cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, lưu ý một số nội dung:

         1. Rà soát những hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và quý 1 năm 2019; cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế của cơ sở được xác định trong năm 2018 và những khuyết điểm, hạn chế mới phát sinh trong quý 1 năm 2019.

          2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả, khắc phục hình thức, chậm triển khai việc học tập, tuyên truyền, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Đảng; phải thường xuyên thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém và có kế hoạch khắc phục, sửa chữa. Duy trì nền nếp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết 03 năm và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tieu biểu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính tị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giám sát, đánh giá việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện; xây dựng nhân tố điển hình tiên tiến.

         3. Thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng; các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quy định số 19-QĐi/TU ngày 25/10/2018 về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định số 20-QĐi/TU ngày 25/10/2018 về trách nhiệm của cấp ủy viên và cán bộ, công chức cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy các cấp trong việc dự sinh hoạt chi bộ thuộc phạm vị lãnh đạo của cấp ủy.

            4. Lãnh đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát; hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát trong quý II năm 2019 theo chương trình công tác năm 2019.

           5. Tập trung lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ.

              6. Lãnh đạo xây dựng tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị an toàn, vững mạnh; lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm nếp sống văn minh, văn hóa công vụ theo quy định; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm bảo an toàn cơ quan, đơn vị./.

BBT

 

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 10  
Lixao Lixao  Total: 620991