Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 05/04/2019 / Số lượt xem: 80

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quý 2/2019

Ngày 05 tháng 4 năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1; triển khai nhiệm vụ quý 2/2019. Đồng chí Đào Duy Hiện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị - Ảnh Phạm Báu

        Dự Hội nghị có lãnh đạo BHXH tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh; Giám đốc BHXH các huyện, thành phố.

         Trong quý I năm 2019, giao chỉ tiêu thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2019 cho Đại lý Bưu điện các huyện, thành phố số người tham gia BHXH, BHTN toàn tỉnh là 53.486 người (riêng BHXH tự nguyện khai thác được 1.198 người), BHYT 727.804 ngườitổng thu BHXH, BHYT, BHTN được 335,555 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2018 đạt 43,9%. Cấp mới 1.809 sổ, cấp lại 735 sổ BHXH; cấp mới 33.618 thẻ BHYT, cấp lại 14.809 thẻ, gia hạn 27.856 thẻ. Giải quyết chế độ BHXH hàng tháng cho 275 người; một lần: 1.243 người; giải quyết chế độ ngắn hạn: 6.244 lượt người; quản lý 34.254 đối tượng. Ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT và phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đảm bảo đúng chế độ quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh. Phối hợp với Bưu điện tỉnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho đối tượng đảm bảo an toàn, không để xảy ra mất mát. Thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền theo kế hoạch. Tăng cường kỷ luật lao động; kỷ cương công tác đối với cán bộ, viên chức và người lao động toàn ngành…

            Hội nghị đã tiến hành thảo luận, giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại; đưa ra những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý II năm 2019.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Duy Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh đã tóm tắt các ý kiến thảo luận và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019, đó là:

          1. Giao chỉ tiêu thu BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; chỉ tiêu phát triển đối tượng cho BHXH các huyện, thành phố (khi có kế hoạch giao của BHXH Việt Nam).

          2. Tập trung quản lý, tổ chức đôn đốc và đối chiếu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện gắn công tác thu với giải quyết chế độ BHXH và cấp sổ BHXH. Tăng cường công tác thẩm định hồ sơ tham gia BHXH của người lao động tại các đơn vị.

           3. Tiếp tục tổ chức kiểm tra hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định tại Điều 39, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

               4.  Phối hợp với các Sở: Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện đối chiếu đề nghị cấp ứng kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc Ngân sách nhà nước cấp, hỗ trợ năm 2019.

              5. Xây dựng kế hoạch đôn đốc thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN đợt 1 năm 2019 của Tổ công tác thu nợ liên ngành 139.

              6. Chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố rà soát, cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT có thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh BHYT sau khi sát nhập theo Quyết định số 334/QĐ- UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục rà soát dữ liệu hộ gia đình, xử lý các trường hợp thừa, trùng nhân khẩu.

               7. Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai văn bản thay thế Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 và Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 và hướng dẫn nghiệp vụ đối với BHXH các huyện, thành phố.

             8. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHTN. Giải quyết dứt điểm những trường hợp vướng mắc trong quá trình giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.

              9. Phối hợp với các sở: Y tế, Tài chính tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT năm 2019. Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác chi trả tại các điểm chi theo kế hoạch.

            10. Ký Chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT với Hội Phụ nữ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tư vấn đối thoại chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

             11. Tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Cung cấp danh sách đối tượng đang hưởng trợ cấp BHTN gửi Bưu điện tỉnh làm căn cứ vận động, thuyết phục các đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

                12.  Tăng cường thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đột xuất tại các đơn vị sử dụng lao động.

               13. Tiếp tục rà soát các quy định, quy trình nghiệp vụ đảm bảo phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

             14. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ch­ương trình hành động phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường kỷ luật lao động, kỷ cương công tác đối với cán bộ, viên chức và người lao động toàn ngành./.

BBT

 

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 31  
Lixao Lixao  Total: 621043