Hôm nay: Ngày 19 tháng 11 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 31/03/2019 / Số lượt xem: 306

Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Sơn Dương tổ chức Hội nghị đánh giá công tác thu BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình năm 2018; triển khai kế hoạch năm 2019.

Trong tuần qua, tại trụ sở (BHXH huyện Sơn Dương, BHXH huyện Sơn Dương phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức Hội nghị đánh giá công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2018; triển khai kế hoạch năm 2019.


Các đại biểu dự hội nghị - Ảnh Hồng Hà

         Dự hội nghị có bà Ngụy Thu Thủy - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh, lãnh đạo phòng nghiệp vụ, BHXH tỉnh; lãnh đạo phòng Kế hoạch Kinh doanh thuộc Bưu điện tỉnh; lãnh đạo lãnh đạo, viên chức làm công tác thu BHXH huyện Sơn Dương; lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ Bưu điện huyện Sơn Dương và các nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT thuộc hệ thống Bưu điện trên địa bàn huyện Sơn Dương.

          Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động của Đại lý thu BHXH, BHYT và công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua hệ thống Bưu điện năm 2018; triển khai kế hoạch năm 2019. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, hai đơn vị thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, thống nhất quan điểm trong chỉ đạo. Thực hiện hợp đồng, cung cấp thông tin kịp thời những thay đổi về chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại, hạn chế để giải quyết chính xác, đầy đủ, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng.

         Năm 2018, trên địa bàn có 547 người tham gia BHXH tự nguyện và 16.456 người tham gia BHYT hộ gia đình. Trong đó: đội ngũ nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT thuộc hệ thống Bưu điện khai thác được 158 người tham gia BHXH tự nguyện và 4.937 người tham gia BHYT hộ gia đình. Trong quá trình tổ chức thực hiện, BHXH huyện và Bưu điện huyện đã thực hiện nghiêm túc các quy định của BHXH Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của BHXH tỉnh về công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua hệ thống Bưu điện.

           Hội nghị đã tiến hành thảo luận, hệ thống lại những nội dung cơ bản về nghiệp vụ, giới thiệu những điểm mới về chính sách BHXH, BHYT cho nhân viên đại lý thu và đưa ra những giải pháp thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2019: Giao chỉ tiêu thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho Đại lý Bưu điện năm 2019 theo Quyết định số 12/QĐ-BHXH ngày 25/01/2019 của BHXH tỉnh, Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của UBND huyện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp để thường xuyên tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến nhân dân tại các thôn, tổ dân phố thuộc các xã, thị trấn (nhất là nhân dân thuộc vùng sâu, vùng xa) phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được giao năm 2019./.

BBT


Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 21  
Lixao Lixao  Total: 720179