Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 05/03/2019 / Số lượt xem: 167

Rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH)

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 530/BHXH-BT về việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp.

        Để phát triển số người tham gia BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố việc khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp.

          Theo đó, sau khi nhận được dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp, các phòng, nghiệp vụ liên quan của BHXH các tỉnh yêu cầu doanh nghiệp (DN) lập hồ sơ đăng ký tham gia đóng BHXH cho người lao động (NLĐ); đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra nếu DN không đăng ký tham gia hoặc tham gia đóng BHXH không đầy đủ, không đúng thời hạn. Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh phải thường xuyên kiểm tra, rà soát, xác định tình trạng DN giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy chứng nhận... để đôn đốc đóng, chốt số tiền phải đóng và tiền chậm đóng đến thời điểm DN ngừng hoạt động.

          Nếu DN chây ỳ đóng BHXH cho NLĐ, BHXH các tỉnh phải tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất. Trong trường hợp chuyển hồ sơ sang cơ quan công an đề nghị điều tra, truy tố và xử lý hình sự về tội trốn đóng BHXH, cần ưu tiên hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đối với những DN vi phạm nghiêm trọng. Chậm nhất đến ngày 31-12, BHXH tỉnh phải hoàn thành việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp./.

BBT

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 33  
Lixao Lixao  Total: 621050