Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 16/02/2019 / Số lượt xem: 109

Câu hỏi: Hiện nay tôi đang làm việc tại UBND xã Chi Thiết.Từ tháng 6 năm 2016 tôi là Phó chủ tịch Hội LHPN xã.Đến tháng 6 năm 2018 tôi kiêm thêm Phó chủ nhiệm nhà văn hóa, phụ trách đài phát thanh.Kể từ ngày đi làm tôi có tham gia đóng BHXH theo mức lương cơ sở.Nay tôi đang mang thai được 7 tuần. Vậy tôi xin hỏi khi sinh tôi có được hưởng chế độ thai sản theo quy định không ạ?Nếu không được hưởng chế độ thì tôi sẽ phải giải quyết công việc ntn khi sinh ạ? (Câu số 156)

Họ tên: Mai thị hồng vân / Địa chỉ: Chi Thiết Sơn Dương Tuyên Quang / Điện thoại: 0985175206 / Email: hongvan89ct@gmail.com

Trả lời:

        Nội dung bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau:

        Theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH năm 2014 quy định Đối tượng áp dụng:

       1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

        a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

        b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

        c) Cán bộ, công chức, viên chức;

      d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

        đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

       e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

      g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

       h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

      i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

      2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

       3. Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

        4. Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

          5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến BHXH.

       Các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều này sau đây gọi chung là người lao động.

         Theo quy định tại khoản 1 Điều 85 và khoản 3 Điều 86 Luật BHXH năm 2014 quy định mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia BHXH bắt buộc và của người sử dụng lao động như sau:

         “Người lao động quy định điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất”, “Người sử dụng lao động hằng tháng đóng 14% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này”.

          Theo quy định tại điều 30 Luật BHXH năm 2014 quy định Đối tượng áp dụng chế độ thai sản: Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này.

           Đối chiếu các quy định trên, hàng tháng bạn và UBND xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương chỉ thực hiện đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất nên bạn không thuộc đối tượng áp dụng chế độ thai sản theo quy định Luật BHXH năm 2014

            BHXH tỉnh trả lời bạn biết để thực hiện. Trường hợp bạn chưa rõ có thể liên hệ trực tiếp với với phòng Chế độ BHXH qua số điện thoại 02073.826.085 để được giải đáp. 

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 19  
Lixao Lixao  Total: 621000