Hôm nay: Ngày 17 tháng 7 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 24/01/2019 / Số lượt xem: 137

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 83-KH/ĐUK ngày 04/12/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Ngày 23/01/2019, Đảng bộ BHXH tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.


Đ/c Hà Thị Nhung - Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy - Phó Giám đốc BHXH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị - Ảnh Phạm Báu

         Dự hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết có đồng chí Trần Viết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Hà Thị Nhung, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh; toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị.

          Phát biểu quán triệt Hội nghị, đồng chí Hà Thị Nhung, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh đã nêu rõ ý nghĩa và sự cần thiết của Hội nghị lần này; nhằm mục đích nâng cao nhận thức chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị. Từ đó, tạo sự quyết tâm cao và thống nhất trong toàn Đảng bộ nhằm thực hiện thắng lợi các Văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

           Từ ngày 02 đến ngày 06/10/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 8 xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị: Thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

          Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Viết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản của Văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.


Đ/c Trần Viết Hùng - Ủy viên BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh triển khai, quán triệt các văn kiện Hội nghị TW 8 khóa XII - Ảnh Phạm Báu

           Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Thông qua đây, đồng chí Trần Viết Hùng mong muốn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 đến toàn thể cán bộ, đảng viên gắn với việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Mỗi chi bộ trong toàn Đảng bộ cần tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng; mỗi cán bộ đảng viên cần có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, không dao động trước bất cứ khó khăn, thách thức nào, có tinh thần cầu thị, lắng nghe, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được Đảng phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó chính là thước đo lòng trung thành của mỗi cán bộ, đảng viên trước Đảng, trước nhân dân.

            Sau hội nghị, Đảng ủy BHXH tỉnh cần bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh để xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Các đồng chí đảng viên viết bài thu hoạch, nêu rõ nhận thức của cá nhân sau khi học tập các Nghị quyết; liên hệ việc thực hiện Nghị quyết với chức trách, nhiệm vụ được giao; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện tốt các Nghị quyết và nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.

             Hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, từ đó vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết để xây dựng chương trình kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

BBTText/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 15  
Lixao Lixao  Total: 637784