Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 22/01/2019 / Số lượt xem: 114

Câu hỏi: tôi muốn hỏi tôi bị chửa ngoài và có lên bệnh viẹn đa khoa tỉnh làm thủ thuật nạo hút thai dưới sự hỗ trợ máy siêu âm. thai được 9 tuần. tôi đã và đang đóng bhxh hơn 3 năm vậy tôi có đc hưởng chế độ thai sản gì không ạ. và hồ sơ để giải quyết chế độ nếu có là gì ạ (Câu số 152)

Họ tên: vũ thị thảo / Địa chỉ: / Điện thoại: 0963141123 / Email: hoaloc30@gmail.com

Trả lời:

         Nội dung bạn hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau:

        Điều 33 Luật BHXH năm 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý như sau:

         1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

         a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

         b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

         c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

         d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

         2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

          Khoản 1 Điều 39 Luật BHXH năm 2014 về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

        1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

        a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH;

          b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

           c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

          Tại Thông tư  số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế xác định thai ngoài tử cung là thai bệnh lý và quy định cụ thể việc xác định tuần tuổi của thai.

           Về thủ tục hồ sơ:

          Căn cứ Khoản 1  Điều 9 quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 4  năm 2016  của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) quy định Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ (bao gồm lao động nữ mang thai hộ) đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai là giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (bản chính) đối với trường hợp điều trị ngoại trú.

          Câu hỏi của bạn chưa rõ ràng và không đầy đủ thông tin. Vì vậy, BHXH tỉnh Tuyên Quang không trả lời cụ thể bạn được. Đề nghị bạn căn cứ các quy định trên để thực hiện hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với phòng Chế độ BHXH qua số điện thoại 02073.826.085 để được giải đáp. 

           BHXH tỉnh Tuyên Quang trả lời để bạn biết./.Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 22  
Lixao Lixao  Total: 621004