Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 21/01/2019 / Số lượt xem: 131

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 19/01/2019, BHXH tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đào Duy Hiện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh và đồng chí Phạm Thái Sơn, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Tuyên Quang


Đ/c Đào Duy Hiện - Giám đốc BHXH tỉnh và đ/c Phạm Thái Sơn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh chủ trì hội nghị - Ảnh Phạm Báu

         Dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Đình Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc BHXH tỉnh. Thành phần tham dự Hội nghị gồm: Trưởng ban thanh tra Nhân dân; Bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Trưởng Ban nữ công; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Văn phòng BHXH tỉnh; Giám đốc BHXH các huyện, thành phố và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng BHXH tỉnh Tuyên Quang.

         Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả công tác năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng BHXH tỉnh; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo công khai tài chính năm 2018.

         Hội nghị đã tập trung thảo luận các chỉ tiêu kế hoạch công tác, bàn biện pháp cải tiến lề lối làm việc; cải cách thủ tục hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nội dung và chỉ tiêu thi đua nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

           Tại Hội nghị này cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 gồm 5 đồng chí. Thường xuyên giám sát, lắng nghe và tiếp thu ý kiến phản ánh của cán bộ, công chức về việc thực hiện các quy chế, quy định của ngành, việc công khai thu - chi tài chính của cơ quan, đặc biệt là quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Tuyên truyền vận động quần chúng tích cực tham gia công tác thanh tra nhân dân, giám sát và kiến nghị kịp thời các vấn đề của cơ quan trong quá trình hoạt động. Chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chi bộ, Ban chấp hành công đoàn và lãnh đạo cơ quan để giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ - công chức cơ quan (nếu có).

Hội nghị bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020- Ảnh Phạm Báu

         Phát huy những thành tích đã đạt được năm 2018, Lãnh đạo BHXH tỉnh đã phát động thi đua toàn ngành với chủ đề: “Công chức, viên chức ngành BHXH tỉnh luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam”. 11/11 phòng nghiệp vụ, Văn phòng thuộc BHXH tỉnh và 7/7 BHXH huyện, thành phố đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2019 phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chương trình công tác năm 2019 trên tất cả các mặt công tác.


Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc ký giao ước thi đua năm 2019

          Hội nghị đã thông qua nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của Văn phòng BHXH tỉnh Tuyên Quang và nhất trí giao cho Ban Chấp hành công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Tuyên Quang, căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tham gia cùng với lãnh đạo cơ quan để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện những nội dung đã được Hội nghị nhất trí thông qua. Xây dựng nội bộ thực sự đoàn kết, thống nhất; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện bình xét khen thưởng kịp thời, công bằng, dân chủ hướng tới mục tiêu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao./.

BBTText/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 39  
Lixao Lixao  Total: 621018