Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 21/01/2019 / Số lượt xem: 176

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thực hiện Công văn số 5380/BHXH-VP ngày 08/12/2010 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn về tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm; chương trình công tác năm 2019 của BHXH tỉnh Tuyên Quang. Ngày 20/01/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đào Duy Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.


Các đ/c lãnh đạo BHXH tỉnh chủ trì hội nghị - Ảnh Phạm Báu

       Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Văn phòng và cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng BHXH tỉnh; lãnh đạo; viên chức làm công tác tổng hợp; viên chức được khen thưởng trong các phong trào thi đua năm 2018 của BHXH các huyện, thành phố.

         Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018; phương hướng, giải pháp năm 2019.

         Trong năm 2018, mặc dù khối lượng công việc phát sinh rất lớn, nhiều công việc mang tính cấp bách, tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, cùng với toàn Ngành đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh đạo các đơn vị kịp thời, sát thực tiễn; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cơ bản được quan tâm giải quyết, tạo thuận lợi cho các đơn vị và BHXH tỉnh trong tổ chức thực hiện.

          Khép lại năm 2018, ngành BHXH tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Điểm nổi bật trong năm 2018 của ngành BHXH là đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, cụ thể: Khai thác và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Hoàn thành việc rà soát để bàn giao sổ BHXH cho người lao động; rà soát việc đồng bộ dữ liệu cấp thẻ BHYT, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT từ cơ sở dữ liệu hộ gia đình với cơ sở dữ liệu thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam; triển khai công tác thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị nợ đọng BHXH; thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 100,87% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 7,12%. Triển khai BHYT học sinh năm học 2018-2019. Từng bước kiểm soát được mức chi phí KCB BHYT bất hợp lý tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; giải quyết chế độ BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan thực hiện tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT..., góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

         Kết quả tích cực này là tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ của Ngành trong năm 2019, yếu tố quan trọng nhất cho những đổi mới này là sự nhiệt huyết, ý thức rõ nhiệm vụ của ngành, của từng cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đã nâng chất lượng phục vụ của Ngành, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

           Để đạt được những kết quả đó: BHXH tỉnh Tuyên Quang đã bám sát tinh thần Nghị quyết của Đảng, tuân thủ các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và BHXH Việt Nam; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định kinh tế - xã hội của địa phương.

           Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Duy Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh năm 2019, BHXH tỉnh Tuyên Quang đã phát động phong trào thi đua toàn ngành với chủ đề: “Công chức, viên chức ngành BHXH tỉnh luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành. BHXH tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện lộ trình phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, trong đó tập trung vào những nhóm đối tượng tiềm năng như BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trong việc giảm số nợ BHXH, để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người lao động thuận lợi tối đa cho người dân, đơn vị sử dụng lao động. Để đạt được mục tiêu đó, BHXH tỉnh Tuyên Quang đề ra và thực hiện một số giải pháp trọng tâm năm 2019 như sau:

           1. Tập trung nguồn lực để khai thác và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN để vượt cao hơn so với mức kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và BHXH Việt Nam giao. Triển khai đồng bộ các giải pháp để thu hồi nợ đọng, thực hiện quản lý thu đạt kết quả cao. Phấn đấu vượt mức kế hoạch thu và giảm dưới mức tỷ lệ nợ đọng được BHXH Việt Nam giao.

           2. Tập trung thu BHXH, BHYT, BHTN. Phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 được BHXH Việt Nam giao. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp duy trì ỷ lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên phấn đấu đạt 100%.

           3. Thực hiện thu theo Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

         4. Tập trung thực hiện công tác cấp sổ BHXH; thẻ BHYT. Cấp thẻ BHYT theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Văn bản số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của BHXH Việt Nam về triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

         5. Tổ chức tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia; tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHTN.

           6. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm việc kiểm soát chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB và các cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định. Đẩy mạnh thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở KCB BHYT, loại trừ, từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định (nếu phát hiện những trường hợp trục lợi thì thực hiện quy trình chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật). Quản lý cân đối quỹ trong phạm vi cho phép.

        7. Đảm bảo đầy đủ kinh phí đáp ứng kịp thời chi quản lý bộ máy và chi trả các chế độ BHXH, chi KCB BHYT. Thực hiện phương án thẩm định quyết toán tập trung hằng quý với BHXH các huyện, thành phố.

          8. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Rà soát, xác minh và tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với những đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật BHXH, BHYT...

         9. Kiểm soát chặt chẽ công tác trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích. Hướng dẫn BHXH các huyện, thành phố thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định.

            10. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành trong toàn hệ thống.

          11. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.  Tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng khu vực, từng nhóm đối tượng, thu hút được nhóm đối tượng lao động phi chính thức tham gia BHXH, BHYT.

            12. Thực hiện tốt Ch­ương trình hành động phòng, chống tham nhũng; quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động; Chỉ thị số 3677/CT-BHXH ngày 20/9/2018 của BHXH Việt Nam về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động; Văn bản số 1377/BHXH-TCCB ngày 21/8/2018 về việc thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động thuộc BHXH tỉnh Tuyên Quang; Văn bản số 1629/BHXH-TCCB ngày 27/9/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 3677/CT-BHXH ngày 20/9/2018 của BHXH Việt Nam; Văn bản số 1843/BHXH-TCCB ngày 24/10/2018 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ

           Ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân năm 2018, tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo BHXH tỉnh đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong các đợt thi đua, đợt thi đua chuyên đề và danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 32 cá nhân./.

 


Đ/c Đào Duy Hiện - Giám đốc BHXH tỉnh trao danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2018 

cho các cá nhân - Ảnh Phạm Báu

BBT

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 36  
Lixao Lixao  Total: 621031