Hôm nay: Ngày 26 tháng 8 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 16/01/2019 / Số lượt xem: 211

Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai các nhiệm vụ thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2019

Chiều ngày 15/01/2019, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2019. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chủ trì Hội nghị.


Đ/c Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị 

          Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương gồm các đơn vị: Ban Thu; Trung tâm công nghệ thông tin; Ban Sổ-thẻ; Vụ Tài chính - Kế toán; Vụ Thanh tra-Kiểm tra; Văn phòng; Tạp chí BHXH; Báo BHXH. Thành viên Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định số 2445/QĐ-BHXH ngày 29/11/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Công ty Tecapro.

            Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-BHXH ngày 07/01/2019 của BHXH Việt Nam về tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2019. Tham dự hội nghị tại điểm cầu địa phương gồm có: Đồng chí Phạm Thái Sơn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh phụ trách công tác thu; Các phòng nghiệp vụ: Quản lý thu; Khai thác và thu nợ; Kế hoạch tài chính; Công nghệ thông tin; Cấp Sổ, thẻ; Thanh tra - Kiểm tra; lãnh đạo phụ trách công tác thu, Tổ trưởng tổ thu thuộc BHXH các huyện, thành phố.

         Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh, năm 2018, với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành BHXH đã đạt được những thành tựu nổi bật, từ thu, giảm nợ, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đến cải cách thủ tục hành chính, đưa dịch vụ công lên mức độ 3, 4, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch với cơ quan BHXH. Tuy nhiên, bên cạnh những địa phương làm tốt thì vẫn còn những địa phương kết quả thu, tỷ lệ nợ và phát triển đối tượng tham gia chưa tương xứng với tiềm năng.

          Phó Tổng Giám đốc mong muốn, thông qua Hội nghị các địa phương sẽ đưa ra những tồn tại, vướng mắc để cũng nhau tháo gỡ, đồng thời, một số BHXH tỉnh, thành phố làm tốt công tác thu, giảm nợ và phát triển đối tượng chia sẻ những kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019.

          Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam) Vũ Mạnh Chữ cho biết, năm 2018, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,724 triệu người, đạt 100,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; số người tham gia BHXH tự nguyện là 271 nghìn người, chiếm 0,56% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BH thất nghiệp là 12,68 triệu người, đạt 101,1% kế hoạch giao. Tổng số tiền thu là 332.006 tỷ đồng, vượt 1.432 tỷ đồng, đạt 100,4% so kế hoạch chính phủ giao; tổng số nợ giảm 1,09% so với năm 2017.

           Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đại diện Ban Thu cho rằng, ngay từ những tháng đầu năm 2019, BHXH các tỉnh, thành phố cần quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhằm đưa chính sách đến gần hơn với người dân, từ đó phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

          Chú trọng việc phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp cho UBND cấp huyện; đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ thêm phần trách nhiệm phải đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện trình HĐND tỉnh thông qua.

           Tổ chức rà soát, phân tích, đối chiếu dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý để xác định số lao động nhằm xây dựng kế hoạch khai thác, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra đối tượng phù hợp. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị có lao động là nước ngoài thực hiện rà soát, đối chiếu, hướng dẫn đơn vị lập danh sách tham gia BHXH bắt buộc theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp để vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Mở rộng mạng lưới đại lý thu, điểm thu; đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động để khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

           Thường xuyên bám sát đơn vị, cơ quan quản lý đối tượng, cơ quan tài chính chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đúng thời hạn; tăng cường thanh tra chuyên ngành và xử lý các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo và văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

          Về thanh tra chuyên ngành đột xuất đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, Ban Thu đã phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Thanh tra - Kiểm tra xây dựng 1 quy trình thanh tra đột xuất tự động. Theo đó, căn cứ vào dữ liệu quả lý thu của Ngành, phần mềm sẽ xác định những đơn vị nợ đọng từ 3 tháng trở lên và ban hành quyết định thanh tra đột xuất, Biên bản thanh tra và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. BHXH các tỉnh, thành phố có nhiệm vụ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, nhân lực để thực hiện quyết đinh thanh tra theo đúng quy định. Việc thực hiện sẽ được cập nhật trên hệ thống phần mềm để báo cáo lãnh đạo Ngành.

         Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Minh Đức cho biết, năm 2018, ngành Bưu điện đã tổ chức 2255 hội nghị, qua đó, phát triển được 45.188 người tham gia BHXH tự nguyện. Năm 2019, ngành Bưu điện tiếp tục tăng cường công tác phối với ngành BHXH nhằm làm tốt hơn nữa việc phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, cập nhật tăng giảm dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, chuyển phát mẫu C12 và nhiều nhiệm vụ thường kỳ. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh để ngành Bưu điện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

         Kết luận Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố phải tập trung mọi nguồn lực để triển khai 3 nhiệm lớn của ngành trong công tác thu ngay từ đầu năm 2019.


Quang cảnh hội nghị

        Thứ nhất, tập trung đốc thu ngay từ những ngày đầu năm; Ban Thu nhanh chóng tính toán để tạm giao ngay chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho BHXH các tỉnh, thành phố; các địa phương chủ động, đốc thu phấn đấu đạt số thu toàn Ngành trong tháng 1/2019 thấp nhất là 30.000 tỷ đồng như chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Bên cạnh đó, Ban Thu hoàn thiện các bản dự thảo các phương án thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký ban hành.

         Thứ hai, về Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đột xuất tự động, yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện các quy trình, quy định để trình lãnh đạo Ngành ký ban hành thực hiện ngay; BHXH các tỉnh, thành phố khi triển khai thực hiện quy trình mới này phải thường xuyên báo cáo tiến độ công việc về các đơn vị liên quan để BHXH Việt Nam nắm tình hình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ công việc.

         Thứ ba, BHXH các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ trong thực hiện tăng giảm dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, bên cạnh đó, phải thường xuyên báo cáo tiến độ về ban Thu.

        Thứ tư, việc in và chuyển phát mẫu C12, giao Ban Sổ- thẻ trực tiếp theo dõi, đảm bảo chuyển được đến tận tay chủ đơn vị sử dụng lao động ./.

         Thông tin chi tiết về hội nghị đề nghị bạn đọc truy cập vào Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam theo địa chỉ: https://www.baohiemxahoi.gov.vn

BBTText/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 21  
Lixao Lixao  Total: 666171