Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 16/01/2019 / Số lượt xem: 99

Thực hiện tốt chính sách BHXH đối với người lao động khi sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

BHXH Việt Nam vừa ban hành văn bản số 82/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân về việc thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

          Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện các nội dung sau:

            Về thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN), cần căn cứ phương án cổ phần hoá được phê duyệt để:

           Rà soát đối chiếu danh sách, hồ sơ tham gia BHXH của người lao động do đơn vị quản lý với cơ sở dữ liệu người tham gia do cơ quan BHXH quản lý, kịp thời điều chỉnh sai sót (nếu có) theo quy định.

         Lập biên bản xác nhận tình hình đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ, BNN của đơn vị (danh sách chi tiết người lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ, BNN, số tiền nợ…) tính đến thời điểm đơn vị cổ phần hoá.

         Gửi văn bản thông báo số tiền nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ, BNN đến Ban chỉ đạo cổ phần hoá; cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp; cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi doanh nghiệp đóng trụ sở).

         Chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo cổ phần hoá; trao đổi, phối hợp với các cơ quan có liên quan tại địa phương (Sở Kế hoạch - Đầu tư, Thuế, Toà án…) có biện pháp thu hồi nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ, BNN theo quy định của pháp luật.

         Chuyển mã quản lý đối với đơn vị được cổ phần hoá để tiếp tục thực hiện quản lý thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ, BNN.

         Về ghi, xác nhận vào sổ BHXH: Thực hiện theo quy định tại Điều 46 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

          Về thực hiện chế độ BHXH, trường hợp khi thực hiện cổ phần hoá danh nghiệp mà người lao động dôi dư thuộc đối tượng quy định tại Điều 43 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP thì căn cứ hồ sơ theo quy định do người lao động, đơn vị sử dụng lao động chuyển đến đối chiếu với quy định của chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu hoặc quy định về chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ công chức, viên chức và hướng dẫn của BHXH Việt Nam để giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động.

          Để thực hiện tốt chính sách BHXH đối với người lao động dôi dư do chuyển DNNN và công ty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, ngoài thực hiện hướng dẫn tại văn bản này, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân căn cứ quy định của pháp luật về BHXH, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, hướng dẫn nghiệp vụ của BHXH Việt Nam để tổ chức thực hiện kịp thời, thuận tiện, đảm bảo đúng quy định của chính sách./.

BBT

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 34  
Lixao Lixao  Total: 621106