Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 05/01/2019 / Số lượt xem: 229

Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương tổ chức hội nghị thông tin, truyền thông tư, vấn chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT).

Thực hiện Kế hoạch số 604/KH-BHXH ngày 20/4/2018 của BHXH tỉnh Tuyên Quang và Kế hoạch số 290/KH-BHXH ngày 20/12/2018 của BHXH huyện Sơn Dương về việc tổ chức hội nghị thông tin, truyền thông, đối thoại, tư vấn chế độ, chính sách BHXH tự nguyện, BHYT năm 2018. Từ ngày 27/12/2018 đến ngày 29/12/2018, BHXH huyện Sơn Dương phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã tổ chức Hội nghị thông tin, truyền thông, đối thoại, tư vấn chế độ, chính sách BHXH tự nguyện, BHYT cho nhân dân trên địa bàn 03 xã: Tân Trào,


Đ/c Đỗ Duy Thái - Giám đốc BHXH huyện Sơn Dương phát biểu - Ảnh Thanh Trung

        Dự Hội nghị có Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Trưởng các đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, Trưởng Thôn, trưởng các đoàn thể của Thôn; nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT cùng với gần 600 đại biểu là hội viên Hội Nông dân, hội viên Phụ nữ, Đoàn viên Thanh niên (là những người chưa tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHYT) trên địa bàn các xã Tân Trào, Cấp Tiến và Vĩnh Lợi.

       Để góp phần hoàn thành Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 24/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh; đưa tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn các xã đạt từ 85% trở lên, đảm bảo hoàn thành tiêu chí y tế, đồng thời hoàn thành mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019. Tại Hội nghị, lãnh đạo BHXH huyện đã tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT; lợi ích của BHXH, BHYT đối với mỗi người dân và toàn xã hội; tuyên truyền Luật BHXH năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCHTW khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 03/8/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 32-CTr/HU ngày 27/10/2018 của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; về mức đóng, mức hưởng, phương thức tham gia, thủ tục tham gia BHXH, BHYT.

        Hội nghị nhằm cung cấp thông tin, định hướng dư luận về chính sách BHXH, BHYT; xác định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến các đại biểu dự hội nghị. Đồng thời đối thoại với các đại biểu về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT; giải đáp những vướng mắc, tồn tại trước, trong quá trình tham gia BHXH, BHYT; tư vấn, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Các ý kiến, thắc mắc của đại biểu đều được cơ quan BHXH trả lời, giải đáp thỏa đáng tại Hội nghị.

       Thông qua hội nghị thông tin, truyền thông, đối thoại, tư vấn giúp cho các đại biểu nhận thức rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT tạo sự thống nhất và đồng thuận cao đối với việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Trên cơ sở đó góp phần phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT nhằm hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2019 - 2020 theo Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 24/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn huyện Sơn Dương và các xã Tân Trào, Cấp Tiến và Vĩnh Lợi./.

BBT


Text/HTML


 
















Thống kê truy cập
Lixao  Online: 41  
Lixao Lixao  Total: 621019