Hôm nay: Ngày 26 tháng 8 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 10/12/2018 / Số lượt xem: 143

Câu hỏi: Tôi đã đi làm và ký hợp đồng chính thức từ ngày 1/12 vậy tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa không (Câu số 148)

Họ tên: Vi Thi cấp / Địa chỉ: Sơn dương tuyên quang / Điện thoại: 0372598702 / Email:

Trả lời:

      Nôi dung bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau:

    - Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 21, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định các trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau: Có việc làm

      Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

     - Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

     - Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng.

      - Người lao động thông báo đã có việc làm cho Trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định là có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

     Câu hỏi của bạn chưa rõ ràng và không đầy đủ thông tin. Vì vậy, BHXH tỉnh Tuyên Quang không thể trả lời bạn rõ được. Đề nghị bạn đối chiếu với các quy định trên để thực hiện hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với với phòng Chế độ BHXH qua số điện thoại 02073.826.085 để được giải đáp./.

          Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang trả lời để bạn biết./.


Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 29  
Lixao Lixao  Total: 666137