Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 11/10/2018 / Số lượt xem: 122

Thực hiện Quyết định số 929/QÐ-BHXH của BHXH Việt Nam

Ngày 26/7/2018, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 929/QÐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam

        Theo đó, các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT phải được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 929/QÐ-BHXH.

         Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 772/QÐ-BHXH ngày 15/6/2018 của BHXH Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

         Ðể giúp các đơn vị sử dụng lao động, người tham gia BHXH, BHYT thuận tiện trong việc tra cứu tài liệu, BHXH tỉnh đã đăng tải nội dung chi tiết của Quyết định số 929/QÐ-BHXH trên website: http://bhxhtuyenquang.gov.vn chuyên mục Thủ tục hành chính/văn bản

BBT

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 21  
Lixao Lixao  Total: 621088