Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 08/10/2018 / Số lượt xem: 186

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 1637/KH-BHXH ngày 28/9/2018 của BHXH tỉnh Tuyên Quang. Ngày 05/10/2018, BHXH tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Đào Duy Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh Tuyên Quang chủ trì hội nghị


Đ/c Đào Duy Hiện - Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì hội nghị- Ảnh Phạm Báu

       Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng thuộc BHXH tỉnh và Giám đốc, Phó Giám đốc, Tổ trưởng các tổ nghiệp vụ thuộc BHXH các huyện, thành phố.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018.

       9 tháng đầu năm 2018, BHXH tỉnh Tuyên Quang đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương trong tỉnh cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao của tập thể công chức, viên chức, người lao động. BHXH tỉnh Tuyên Quang đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần ổn định an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

         Trong 9 tháng qua, BHXH tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới công tác phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ đọng BHXH, BHYT; thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý...

         Tính đến ngày 30/9/2018, số người tham gia BHXH, BHTN là 50.066 người; (trong đó: Số người tham gia BHXH bắt buộc: 47.816 người; số người tham gia BHXH tự nguyện: 2.250 người). Số người tham gia BHTN: 39.830 người; số người tham gia BHYT: 741.004 người (tỷ lệ bao phủ BHYT đạt  95,79 % dân số; vượt 0,79  % so với chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 96,8% so với kế hoạch UBND tỉnh giao trong năm 2018). Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN được 965,860 tỷ đồng, đạt 71,99% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, so với cùng kỳ năm 2017 đạt 107,91%. Đã cấp mới đư­ợc 2.387 sổ BHXH, cấp lại 13.502 sổ BHXH; cấp mới 30.036 tờ rời sổ BHXH, cấp lại 136.279 tờ rời sổ BHXH. Hoàn thành việc rà soát để bàn giao sổ BHXH cho người lao động đạt tỷ lệ 100%. Thực hiện cấp 370.644 thẻ BHYT đảm bảo đúng quy định. Giải quyết chế độ BHXH hàng tháng 800 người; một lần: 3.817 người; giải quyết chế độ ngắn hạn: 19.320 lượt người; tiếp nhận và chi trả BHTN: 12.999 lượt người. Tính đến tháng 9/2018, đang quản lý 33.984 đối tượng và thực hiện chi trả hàng tháng lên đến 1.181,319 tỷ đồng. Ước tính có khoảng 1.141.029 lượt người khám, chữa bệnh BHYT với tổng số tiền chi là 533,377 tỷ đồng. Tiếp nhận 86.878 hồ sơ, trong đó qua hệ thống bưu điện là 13.507 hồ sơ; trả kết quả 90.993 hồ sơ, trong đó qua hệ thống bưu điện là 47.765 hồ sơ giải quyết chế độ BHXH, BHYT, phục vụ kịp thời việc tiếp nhận và trả kết quả trong giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định.

         Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác khác theo yêu cầu nhiệm vụ của ngành đã đạt được những kết quả đáng kể. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức hội nghị tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thành phố; tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên đại lý thu; phối hợp với các trường tuyên truyền về chính sách BHYT học sinh, sinh viên

Ngoài việc quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như mở rộng đối tượng tham gia; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành nhằm giảm nợ đọng BHXH, bảo đảm quyền lợi cho người lao động; đảm bảo phục vụ người tham gia chu đáo, kịp thời; quản lý sử dụng hiệu quả quỹ BHXH, BHYT… toàn Ngành cần đồng lòng quyết tâm cao hơn nữa trong việc nâng cao đạo đức công vụ, củng cố vững chắc nghiệp vụ chuyên môn và tiếp tục chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, nhằm hoàn thiện mục tiêu “Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”. 

            Hội nghị đã tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến vào báo cáo và đưa ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đào Duy Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh đã tóm tắt các ý kiến thảo luận và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 đó là:

        1. Tăng cường công tác thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN đặc biệt những đơn vị nợ lớn, kéo dài; phấn đấu thực hiện hoàn thành thu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đ­­ược BHXH Việt Nam giao năm 2018. 

       2. Tập trung việc đôn đốc, khai thác, phát triển đối tượng (tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT học sinh và đối tượng đóng qua hệ thống đại lý Bưu điện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) hoàn thành kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh và BHXH Việt Nam giao.

       3. Kiểm tra chặt chẽ việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng khi có thay đổi thông tin và đối tượng học sinh, sinh viên tham gia năm học mới.

        4. Th­ường xuyên phối hợp với các cơ sở Y tế thực hiện có hiệu quả công tác khám, chữa bệnh BHYT đảm bảo quyền lợi cho ng­ười tham gia BHYT; quản lý quỹ KCB BHYT đúng quy định. Cảnh báo các cơ sở khám, chữa bệnh về tình hình sử dụng quỹ theo nhiều hình thức; đồng thời gửi thông báo đến các cơ sở khám, chữa bệnh những bất thường trong khám, chữa bệnh.

        5. Thực hiện đúng quy định, đúng nguyên tắc quản lý tài chính và kế toán thống kê. Thanh toán cho các đối tượng hưởng chế độ BHXH, BHYT an toàn, đúng, đủ, kịp thời và thuận tiện. Kiểm soát việc cấp kinh phí lập danh sách người tham gia BHYT cho các huyện, thành phố.

       6. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật mọi đơn thư khiếu nại - tố cáo, không để tồn đọng; thực hiện đúng nội quy tiếp dân. Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.

         7. Tăng cường và kiểm soát công tác trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích.

         8. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.

        9. Tăng cường kỷ luật lao động; kỷ cương công tác đối với cán bộ, viên chức và người lao động toàn ngành./.

BBT


Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 30  
Lixao Lixao  Total: 621010