Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 30/08/2018 / Số lượt xem: 216

Câu hỏi: Ở cơ quan tôi có trường hợp cán bộ không chuyên trách cấp xã viết đơn xin nghỉ từ tháng 2 nhưng không có quyết định cho nghỉ của UBND huyện, nên tôi có thể căn cứ vào đơn xin nghỉ để báo giảm BH của người này được không, đến tháng 8 mới có quyết định của người mới thay thế ạ. trường hợp tôi giải quyết thế nào (Câu số 129)

Họ tên: Vương Văn Đồng / Địa chỉ: UBND xã Sinh Long / Điện thoại: 0972818793 / Email: vuongdong123@gmail.com

Trả lời:

       Nội dung bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau:

     Căn cứ Điểm I, Khoản 1, Điều 2, Luật BHXH số 58/2014/QH13, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam ban hành quy định về quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế.

          Căn cứ Điều lệ Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2017-2022 thông qua ngày 09 tháng 3 năm 2017; Điều 14: Bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Đoàn Chủ tịch hoặc ủy viên Ban Thường vụ và Chủ tịch, Phó Chủ tịch các cấp Hội; Quyết định số 13/QĐ-PN ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Ban thường vụ Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện Na Hang về việc chuẩn Y kết quả bầu bổ sung Ban Chấp Hành, Ban Thường vụ Hội Liên Hiệp Phụ nữ  xã Sinh Long, khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021; Quyết định số 14/QĐ-BTV ngày 06/8/2018 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Na Hang về việc chuẩn y chức danh Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Sinh Long, khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021.

            Tiêu chuẩn để làm căn cứ đóng BHXH cho người hoạt động không chuyên trách pử xã, thị trấn là danh sách cán bộ không chuyên trách theo định biên được cấp có thẩm quyền phê chuẩn.

            Trên đây là văn cứ để Ủy ban nhân dân xã Sinh Long hoàn thiện thủ tục báo tăng, giảm lao động theo đúng quy định hiện hành.

              BHXH tỉnh Tuyên Quang trả lời để bạn biết./.Bài viết cùng chuyên mục

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 33  
Lixao Lixao  Total: 621041