Hôm nay: Ngày 25 tháng 6 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 27/07/2018 / Số lượt xem: 367

Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa tổ chức hội nghị thông tin, truyền thông tư vấn chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

Thực hiện Kế hoạch số 604/KH-BHXH ngày 20/4/2018 của BHXH tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch số 114/UBND-VX ngày 06/7/2018 của UBND huyện Chiêm Hóa về việc tổ chức hội nghị thông tin, truyền thông, đối thoại, tư vấn chế độ, chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn các xã năm 2018. Từ ngày 13/7/2018 đến ngày 17/7/2018, BHXH huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị thông tin, truyền thông, đối thoại, tư vấn chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho nhân dân trên địa bàn 06 xã thuộc huyện Chiêm Hóa.


Đ/c Nguyễn Hồng Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa phát biểu chỉ đạo hội nghị - 

Ảnh Hà Tùng

        Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa. Thành phần tham dự các Hội nghị gồm có: Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan; lãnh đạo, viên chức BHXH  huyện Chiêm Hóa; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng các đoàn thể; Bí thư chi bộ, Trưởng Thôn; Trưởng Trạm Y tế và nhân viên đại lý thu; cán bộ làm công tác dân số tại các thôn, bản cùng trên 1.200 đại biểu là hội viên Hội Nông dân, hội viên Phụ nữ và người dân (là những người chưa tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHYT) trên địa bàn 06 xã: Bình Phú, Kiên Đài, Bình Nhân, Yên lập, Phú Bình, Hòa An.

       Tại Hội nghị, lãnh đạo BHXH huyện Chiêm Hóa đã tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT; lợi ích của BHXH, BHYT đối với mỗi người dân và toàn xã hội; tuyên truyền Luật BHXH năm 2014, một số quy định mới về chính sách BHXH được áp dụng và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; nội dung chủ yếu của Báo cáo số 232-BC/TU ngày 06/4/2018 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2017; về mức đóng, mức hưởng, phương thức tham gia, thủ tục tham gia BHXH, BHYT.

       Hội nghị nhằm cung cấp thông tin, định hướng dư luận về chính sách BHXH, BHYT; xác định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến các đại biểu dự hội nghị. Đồng thời đối thoại với các đại biểu về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT; giải đáp những vướng mắc, tồn tại trước, trong quá trình tham gia BHXH, BHYT; Tư vấn, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Tại Hội nghị các ý kiến của đại biểu đều được cơ quan BHXH trả lời, giải đáp thỏa đáng.


Quang cảnh hội nghị - Ảnh Hà Tùng

        Thông qua hội nghị thông tin, truyền thông, đối thoại, tư vấn giúp cho các đại biểu nhận thức rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT tạo sự thống nhất và đồng thuận cao đối với việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Trên cơ sở đó góp phần phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tại Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018./.

BBTText/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 34  
Lixao Lixao  Total: 621029