Hôm nay: Ngày 16 tháng 7 năm 2018
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 27/09/2017 / Số lượt xem: 125

Câu hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm y tế đã 3 năm liên tục. Nhưng đến năm nay tôi được biết .đối với ctv y tác thôn được hỗ trợ khi mua bảo hiểm .vậy tôi đăng ký mua với ai .ngành nào để đước hưởng chế độ hỗ trợ đó (Câu số 76)

Họ tên: Trần t thơm / Địa chỉ: Cao đá sơn nam sơn dương tuyên quang / Điện thoại: 01689045082 / Email:

Trả lời:

       Nội dung bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau:

      Theo điểm b, khoản 1, Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) ngày 13/6/2014 và điểm b, khoản 1, Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT thì người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng BHYT.

       Căn cứ Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang (khóa XVII) thì người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong đó có nhân viên y tế thôn, tổ dân phố (không có chức danh cộng tác viên y tế hoặc cộng tác viên y tá thôn) thuộc các xã vùng khó khăn (xã Sơn Nam - huyện Sơn Dương thuộc xã vùng khó khăn) ngoài mức phụ cấp hàng tháng là 0,5 so với mức lương cơ sở thì còn được hỗ trợ đóng BHYT bằng 3% mức lương cơ sở (trừ những trường hợp đang được hưởng chế độ BHYT).

        Đối chiếu với các quy định trên, thì bạn không thuộc đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT như đã nêu trên. Do đó, đề nghị bạn tiếp tục tham gia BHYT như hiện nay để được hưởng quyền lợi về BHYT khi đi khám chữa bệnh cho đến khi có văn bản quy định mới của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hoặc liên hệ với bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương - Địa chỉ: Tổ Dân phố Đăng Châu - Thị trấn Sơn Dương - Huyện Sơn Dương số điện thoại: 0207.3835345 để được hướng dẫn.

           BHXH tỉnh Tuyên Quang trả lời để bạn biết./.

BBT

 

 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 66  
Lixao Lixao  Total: 378739