Hôm nay: Ngày 16 tháng 7 năm 2018
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 29/08/2017 / Số lượt xem: 219

Nội quy và lịch tiếp công dân của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện Công văn số 11/BHXH-TT ngày 05/6/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang lập chuyên mục “Lịch tiếp công dân” trên trang chủ Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

        Để người dân trực tiếp nắm được nội quy và lịch tiếp công dân của lãnh đạo, cơ quan, đơn vị một cách nhanh nhất và để cơ quan, đơn vị đón tiếp, lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

       Nhằm tổ chức tốt công tác tiếp công dân, triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân định kỳ, thường xuyên và đột xuất theo quy định của pháp luật; bố trí thời gian tiếp công dân, trực tiếp gặp và đối thoại với công dân kịp thời giải quyết đúng chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

        Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang đăng tải công khai nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân trên Website của Bảo hiểm xã hội tỉnh để công dân biết và liên hệ. Lịch tiếp công dân của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang vào ngày 15 hàng tháng, nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ được Nhà nước quy định thì sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc liền kề. Địa điểm tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của BHXH tỉnh. Tại phòng tiếp công dân niêm yết công khai: Nội quy tiếp công dân, trong đó quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người tiếp công dân; quyền, nghĩa vụ của công dân; các hành vi nghiêm cấm trong tiếp công dân. Để tìm hiểu rõ hơn, đề nghị các bạn truy cập trên trang chủ cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang, chuyên mục “Lịch tiếp công dân” địa chỉ truy cập là: www.bhxhtuyenquang.gov.vn

BBT

 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 49  
Lixao Lixao  Total: 378747