Hôm nay: Ngày 16 tháng 7 năm 2018
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 09/08/2017 / Số lượt xem: 128

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 05/7/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ngày 08/8/2017, Đảng bộ BHXH tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Đồng chí Trần Viết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ba

Đ/c Trần Viết Hùng- Ủy viên BTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII-

Ảnh Phạm Báu

          Dự hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết có đồng chí Đào Duy Hiện, Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh. Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã ban hành 3 Nghị quyết: Nghị quyết về "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; Nghị quyết về "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước" và Nghị quyết về "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Ba Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII của Đảng đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. 

         Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Viết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh giới thiệu những nội dung quan trọng, cốt lõi của 3 Nghị quyết. Đồng thời gợi mở một số nội dung Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong thời gian tới. Yêu cầu các cán bộ dự Hội nghị bám sát các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết; tập trung nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, nắm vững những tư tưởng chủ đạo của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả.

         Trung ương thống nhất cho rằng, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản trong đường lối phát triển kinh tế ở nước ta, một sáng tạo mới của Đảng ta về mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hội nghị đã đi sâu phân tích, đánh giá về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và những chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong thời gian tới.

           Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Trung ương thống nhất nhận định, mặc dù còn nhiều hạn chế, yếu kém cần khắc phục, nhưng nhìn tổng thể, doanh nghiệp nhà nước đã nỗ lực vươn lên trong sản xuất, kinh doanh, không ngừng đổi mới, đạt được nhiều kết quả. Cùng với cơ chế, chính sách của Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, đối phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát; đóng góp lớn trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; là nguồn thu lớn của ngân sách nhà nước; đóng góp quan trọng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

           Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Trung ương cho rằng, sau hơn 30 năm đổi mới, nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân đã có những bước tiến quan trọng.

           Sau hội nghị, Đảng ủy BHXH tỉnh cần bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh để xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Các đồng chí đảng viên viết bài thu hoạch, nêu rõ nhận thức của cá nhân sau khi học tập các Nghị quyết; liên hệ việc thực hiện Nghị quyết với chức trách, nhiệm vụ được giao; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện tốt các Nghị quyết và nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.

           Hội nghị giúp đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc hơn, nắm vững nội dung cơ bản của các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; làm tốt công tác tuyên truyền về các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, đưa các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đi vào cuộc sống, góp phần đẩy mạnh kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển./.

BBT

 

 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 65  
Lixao Lixao  Total: 378738