Hôm nay: Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 24/07/2017 / Số lượt xem: 1434

Nội quy tiếp công dân

Nội quy tiếp công dân của BHXH tỉnh Tuyên Quang

NỘI QUY

Tiếp công dân của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang

 

          Điều 1. Thời gian, địa điểm tiếp công dân

            1. Thời gian tiếp công dân

            Vào những ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hằng tuần), hết giờ làm việc công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không được lưu trú tại nơi tiếp công dân.

            Mùa hè:

            Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút;

            Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

            Mùa đông:

            Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ;

            Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

            2. Địa điểm tiếp công dân

          Tại phòng tiếp công dân Bảo hiểm xã hội tỉnh, địa chỉ: Số 300, đường Tân Trào, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

            3. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo:

          Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền) Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tiếp công dân vào ngày 10 và ngày 20 hằng tháng, nếu vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ hằng tuần thì được thực hiện vào các ngày làm việc kế tiếp (có phân công cụ thể và niêm yết tại phòng tiếp công dân); tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu khẩn thiết hoặc theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra.

            Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

            1. Quyền của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

            a) Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

          b) Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình;

             c) Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân;

            d) Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

            đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

            2. Nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

            a) Nêu rõ họ tên, địa chỉ, xuất trình giấy tờ theo yêu cầu của người tiếp công dân;

            b) Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân;

           c) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại;

          d) Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân;

         đ) Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

         e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

         Điều 3. Trách nhiệm của người tiếp công dân

       1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định.

        2. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền, thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên pháp lý,… (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiêt cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

        3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

          4. Giải thích, hướng dẫn cho người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

         5. Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn trình người có thẩm quyền xử lý; thông báo kết quả xử lý cho công dân.

        6. Yêu cầu người vi phạm nội quy tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

         Điều 4. Những trường hợp được từ chối tiếp công dân

        Người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:

          1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

         2 Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

          3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.

           4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật./.

          BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG


Bài viết cùng chuyên mục

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 24  
Lixao Lixao  Total: 702960