Hôm nay: Ngày 16 tháng 7 năm 2018
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 11/07/2017 / Số lượt xem: 310

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Thực hiện chương trình công tác năm 2017; sáng ngày 06 tháng 7 năm 2017, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Đào Duy Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh Tuyên Quang chủ trì hội nghị.

Đ/c Đào Duy Hiện - Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì hội nghị - Ảnh Phạm Báu

         Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng thuộc BHXH tỉnh và Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH các huyện, thành phố.

       Hội nghị đã được nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

6 tháng đầu năm 2017, BHXH đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh; BHXH các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của đơn vị. Tính đến ngày 30/6/2017, thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được 591,312 tỷ đồng, đạt 48,58% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; khai thác được 118 đơn vị, 851 lao động tham gia BHXH, BHYT; đã cấp mới đư­ợc 2.291 sổ, cấp lại 1.005 sổ  (trong đó, cấp lại theo Công văn số 4027/BHXH-ST của BHXH Việt Nam là: 426 sổ); cấp mới 17.265 tờ rời, cấp lại 6.370 tờ rời; thực hiện trả 9.635/49.413 sổ BHXH cho người lao động; in, cấp được 470.398 thẻ BHYT. Giải quyết chế độ BHXH cho 3.038 lượt trường hợp; thanh toán ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 13.901 lượt đối tượng; chi trả cho các đối tượng hưởng BHXH với số tiền 723,015 tỷ đồng; giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 782.860 lượt người với tổng số tiền 392,670 tỷ đồng; tiếp nhận 54.465 hồ sơ về BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác khác theo yêu cầu nhiệm vụ của ngành đã đạt được những kết quả đáng kể. Thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống Bưu điện theo hợp đồng đã ký kết giữa BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh. Tổ chức hội nghị tuyên truyền tuyên truyền, đối thoại, tư vấn chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thành phố. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân ngày BHYT Việt Nam 01/7/2017 với chủ đề “Bảo hiểm y tế toàn dân - chung tay vì sức khỏe cộng đồng”.

         Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: Công văn số 499/UBND-KGVX ngày 01/3/2017 về việc tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Công văn số 2000/UBND-KGVX ngày 29/6/2017 về việc tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT và ngày BHYT Việt Nam. Công văn số 1677/UBND-KGVX ngày 06/6/2017 về việc tiếp tục thực hiện chính sách BHYT. Công văn số 1858/UBND-TC ngày 20/6/2017 về việc hỗ trợ mức đóng BHYT. Phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh.

            Hội nghị đã tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến vào báo cáo và đưa ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đào Duy Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh đã tóm tắt các ý kiến thảo luận và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, đó là:

           1. Tăng cường công tác thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN đặc biệt những đơn vị nợ lớn, kéo dài; phấn đấu thực hiện hoàn thành thu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đ­­ược BHXH Việt Nam giao năm 2017. 

           2. Tập trung việc đôn đốc, khai thác, mở rộng, phát triển đối tượng; phối hợp với hệ thống Bưu điện nắm bắt tình hình phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

            3. Triển khai đến Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đoàn thể nhân dân mở rộng phát triển đại lý thu BHXH, BHYT. Tổ chức lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của Bưu điện.

          4. Thực hiện hợp đồng đại lý thu với các tổ chức đóng trên địa bàn theo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của BHXH Việt Nam về ban hành quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT.

          5. Phối hợp với cơ quan Thuế xác định những doanh nghiệp chưa tham gia BHXH bắt buộc gửi thông báo yêu cầu tham gia BHXH theo quy định của pháp luật.

          6. Khẩn trương rà soát trả sổ BHXH cho người lao động đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy BHXH tỉnh đã đề ra, tập trung triển khai thực hiện việc trả sổ BHXH tờ bìa trước.

         7. Kiểm tra chặt chẽ việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng; thực hiện đúng nghiệp vụ tăng, giảm trong cấp thẻ BHYT theo đúng quy trình, hướng dẫn của BHXH tỉnh. Xây dựng kế hoạch cấp thẻ BHYT năm 2018. Thực hiện tham mưu với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức hội nghị tập huấn cho các đại lý về công tác cấp thẻ BHYT năm 2018.

         8. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng công tác lưu trữ và quản lý hồ sơ tại BHXH các huyện, thành phố để có giải pháp thực hiện tốt công tác lưu trữ trong thời gian tới tại đơn vị.

          9. Kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của các cơ sở khám, chữa bệnh và tình trạng làm giả giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

          10. Thực hiện điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

         11. Th­ường xuyên phối hợp với các cơ sở Y tế thực hiện có hiệu quả công tác khám, chữa bệnh BHYT đảm bảo quyền lợi cho ng­ười tham gia BHYT; quản lý quỹ KCB BHYT đúng quy định.

         12.  Xây dựng kế hoạch và ban hành quyết định kiểm tra đột xuất tình hình bệnh nhân điều trị nội trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

         13. Thực hiện đúng quy định, đúng nguyên tắc quản lý tài chính và kế toán thống kê. Thanh toán cho các đối tượng hưởng chế độ BHXH, BHYT an toàn, đúng, đủ, kịp thời và thuận tiện.

         14. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật mọi đơn thư khiếu nại - tố cáo, không để tồn đọng; thực hiện đúng nội quy tiếp dân.

       15. Xây dựng phương án triển khai tin nhắn thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN gửi cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

      16. Triển khai giao dịch điện tử theo quy định tại Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của BHXH Việt Nam về ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

        17. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên về BHXH, BHYT” đảm bảo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam./.

BBT

 

 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 64  
Lixao Lixao  Total: 378737