Hôm nay: Ngày 16 tháng 7 năm 2018
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 15/04/2017 / Số lượt xem: 474

Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại huyện Lâm Bình.

Thực hiện Kế hoạch số 473/KH-BHXH ngày 30/3/2017 của BHXH tỉnh Tuyên Quang về tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại, tư vấn chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn các xã, phường, thị trấn năm 2017. Ngày 10/4/2017, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại chế độ, chính sách BHXH, BHYT tại xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Thị Nhung- Phó Giám đốc BHXH tỉnh Tuyên Quang.

Đ/c Hà Thị Nhung- Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị- Ảnh Tiến Triển

       

          Thành phần tham dự Hội nghị gồm: Lãnh đạo BHXH tỉnh Tuyên Quang; đại diện Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ: Khai thác và thu nợ; Chế độ BHXH, Giám định BHXH, Lãnh đạo và viên chức phụ trách BHXH huyện Lâm Bình; Lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể và đại diện hộ gia đình trên địa bàn các xã Khuôn Hà.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Nhung, Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Việc tham gia BHXH, BHYT mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người tham gia, thể hiện tinh thần tương thần tương ái của người Việt Nam. Đồng thời xác định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền xã, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan trong việc tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần tăng tỷ lệ người tham gia BHXH và tiến tới BHYT toàn dân.

          Tham gia đối thoại, hội viên, nhân dân đã đưa ra những câu hỏi xoay quanh quyền lợi, trách nhiệm, thủ tục tham gia BHXH tự nguyên, BHYT, những bất cập, vướng mắc khi đi khám chữa bệnh BHYT, chuyển tuyến điều trị. Các câu hỏi về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đã được giải đáp cụ thể.

         Thông qua hội nghị tuyên truyền, đối thoại, tư vấn giúp cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận cao đối với việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách được quy định tại Luật BHXH 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Trên cơ sở đó góp phần phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020./.

BBT

 

 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 46  
Lixao Lixao  Total: 378744