Hôm nay: Ngày 15 tháng 9 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 05/09/2016 / Số lượt xem: 664

Người có thẻ bảo hiểm y tế khi khám và chữa bệnh sử dụng dịch vụ chi phí cao chi phí lớn thì được bảo hiểm xã hội thanh toán 100% có đúng không? (Câu hỏi 1)

Trả lời : Thông tư số 21/2005TTLB/BYT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2005 của Bộ Y tế bộ Tài Chính có quy định về việc người có thẻ bảo hiểm Y tế khi sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn như sau.
- Được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí của dịch vụ kỹ thuật cao có mức chi phí dưới 7.000.000 đồng (bẩy triệu)
- Đối với dịch vụ cao có mức chi phí từ 7.000.000 đồng (bẩy triệu) trở lên được thanh toán như sau.
+ Đối với đối tượng là người hoạt động cách mạng tháng 8 năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách thương binh bị mắt sức lao động từ 81% Trở lên, người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên: Quỹ bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí của dịch vụ.
+ Đối vơis người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng (trừ đối tượng nêu trên) Người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Viêt Nam đang hưởng trợ cấp hàng tháng; ngươivf cao tuỏi tàn tật không nơi lương tựa; người đang hưởng hưu, hưởng trợ cấp bảo xã hội hàng tháng và các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Nngười được hưởng chế độ khám chữa bệnh cho người nghèo; quỹ bảo hiểm thanh toán 100%chi phí của dịch vụ tối đa không quá 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng)cho một lần sử dụng dịch vụ đó.
+ Các đối tượng còn lại; quỹ bảo hiểm Y tế thanh toán 60% chi phí nhưng mức tối đa không quá 20.000.000 đồng cho một lần sử dụng dịch vụ đó, phần còn lại do người bệnh tự thanh toán cho cơ sở khám chữa bệnh. Trường hợp 60% chi phí thấp hơn 7.000.000 đồng ( bẩy triệu) đồng thời quỹ bảo hiểm y tế thanh toán bằng 7.000.000 đồng (bẩy triệu).
Ví dụ; Người bệnh bảo hiểm Y tế Nguyễn văn A có sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao có mức chi phí là 10.000.000 đồng ( mười triệu) theo quy định nói trên thì bệnh nhân A được quỹ bảo hiểm thanh toán 60% x 10.000.000 đồng = 6.000.000 đồng mức này thấp hơn 7.000.000 đồng, do vậy bệnh nhân A được quỹ bảo hiẻm Y tế thanh toán bằng 7.000.000 đồng. phần còn lại 3.000.000 do bệnh nhân A tự thanh toánvới bệnh viện.
Bộ Y tế ban hành danh mục dịch vũ kỹ thuật cao, chi phí lớn sau khi thống nhất với Bộ tài Chính để cơ quan bảo hiểm xã hội có căn cứ thanh toán cho các cơ sở khám chữa bệnh.
- Riêng việc chi phí vận chuyển người bệnh chi phí vận chuyển trong trường hợp phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế đối với người nghèo, người sinh sống hoặc công tác ở khu vực I, khu vực II, khu vực III theo phân định của uỷ ban Dân tộc trên cơ sở các tiêu trí quy định tại thông tư số 04/UB -TT ngày 08 tháng 01 năm 1996 của uỷ ban Dân tộc Miền núi ( nay là uỷ ban dân tộc ) được thanh toán như sau.
+ Trường hợp vận chuyển người bệnh bằng phương tiện của cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan Bảo hiểm xã hội xẽ thanh toán chi phí vận chuyển cho cơ sở khám chữa bệnh với mức thanh toán không quá 0,2 lit xăng/ kn vạn chuyển ( cho cả lượt đi và về ) theo giá hiện hành của thời điểm sử dụng. Nếu có nhiều hơn người bệnh cùng vận chuyển trên một phương tiện thì mức thanh toán cũng chỉ được tính như mức vận chuyển một người bệnh.
+ trường hợp người bệnh không sử dụng phương tiện của cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở khám chữa bệnh nơi giới thiệu người bệnh chuyển tuyến thanh toán cho người bệnh với quy định mức 30.000 đồng/ 100 km cho một lượt đi.

BBT

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 29  
Lixao Lixao  Total: 680124