Hôm nay: Ngày 15 tháng 9 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 05/09/2016 / Số lượt xem: 1239

Thời gian tối đa người lao động được hưởng trợ cấp ốm đau theo quy định pháp luật là bao lâu? (Câu số 4)

Trả lời : Thời gian tối đa người lao động được hưởng trợ cấp như sau:
_ Đối với ngường lao động làm việc trong kiều kiện bình thường:
+ 30 ngày trong 1 năm, nếu đã đóng bảo hiểm từ 15 năm đén dưới 30 năm.
+ 40 ngày trong 1 năm, nếu đã đóng bảo hiểmt ừ 15 năm đến dưới 30 năm.
+ 50 ngày trong 1 năm, nếu đã đóng từ 30 năm trở lên.
+ Đối với người lao động làm các nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại: làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên:
+ 40 ngày trong 1 năm, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.
+ 50 ngày trong 1 năm, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm đến dưới 30 năm .
+ 60 ngày trong 1 năm, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ 30 năm trở lên.
_ Người lao động mắc các bệnh điều trị dài ngày theo danh mục của Bộ Y tế ban hành thì thời gian được hưởng trợ ốm đau tối đa là 180 ngày trong 1 năm, không phân biệt thời gian đóng bảo hiểm y tế it hay nhiều.
Trong trường hợp nếu hết thời hạn 180 ngày mà còn phải tiếp tục điều trị, thì thời gian này vẫn được hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật.
_ Người lao động có con thứ nhất, thứ hai (kể cả con nuôi theo quy định của pháp luật Hôn nhân và Gia đình) dưới 7 tuổi bị ốm đau, có yêu cầu của tổ chức y tế phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau, được hưởng trợ cấp xã hội.
_ Những trường hợp bị ốm đau mà cả bố và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội thì chỉ một người được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ việc để chăm sóc ốm đau.
_ Thời gian tối đa được hưởng trợ cấp để chăm sóc con ốm đau như sau;
+ 20 ngày trong 1 năm, đối với con dưới 3 tuổi.
+ 15 ngày trong 1 năm, đối với con từ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.
_ Người lao động thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá dân số như biện pháp đặt vòng, nạo hút thai, thắt ống dẫn tinh... thì thơi gian nghỉ việc doa bộ Y tế quy định được hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật.

BBT

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 27  
Lixao Lixao  Total: 680114