Hôm nay: Ngày 15 tháng 9 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 28/07/2016 / Số lượt xem: 1008

01. GIÁM ĐỐC, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG  Giám đốc: Đào Duy Hiện
  Email: hiendd@tuyenquang.vss.gov.vn 
  Điện thoại: 02073 814 087- Di động:0913 250 666 - Số nội bộ: 666

  Phó Giám đốc: Phạm Thái Sơn
  Email: sonpt@tuyenquang.vss.gov.vn
  Điện thoại: 02073 817 656- Di động:0947 248 999- Số nội bộ: 555

  Phó Giám đốc: Phạm Đình Chính
  Email:  chinhpd@tuyenquang.vss.gov.vn
  Điện thoại: 02073 816 489 - Di động: 0912 942 688 - Số nội bộ: 222

  Phó Giám đốc: Hà Thị Nhung
  Email: nhunght@tuyenquang.vss.gov.vn
  Điện thoại: 02073 816 393- Di động: 0912 719 789 - Số nội bộ: 999

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 13  
Lixao Lixao  Total: 680077