Hôm nay: Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 09/10/2019 / Số lượt xem: 54

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành kỳ thứ 19 (mở rộng) đánh giá công tác xây dựng Đảng quý 3; triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2019.

Sáng ngày 09/10/2019, tại Hội trường Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành kỳ thứ 19 (mở rộng) đánh giá công tác xây dựng Đảng quý 3; triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2019; xin ý kiến về đề cương báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.


Đ/c Hoàng Văn An - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh 

phát biểu chỉ đạo hội nghị

          Hội nghị do đồng chí Hoàng Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Dự hội nghị gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX; Bí thư các chi, Đảng bộ cơ sở; lãnh đạo, chuyên viên các ban, Văn phòng, đoàn thể khối.

          Thực hiện Công văn số 661-CV/ĐUK-VP ngày 04/10/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc mời họp, đồng chí Đào Duy Hiện, Bí thư Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh dự hội nghị.

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng quý 3/2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác quý 4/2019; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý 3, phương hướng, nhiệm vụ quý 4/2019; dự thảo đề cương báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.


Quang cảnh hội nghị

         Quý 3 năm 2019, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019); 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019); tham gia cuộc thi “Tìm hiểu nội dung các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”. Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở nâng cao ý thức trong sử dụng Internet và mạng xã hội; triển khai, quán triệt, học tập một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền về tình hình Biển Đông; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tăng cường công tác quản lý đảng viên. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          Quý 3 năm 2019, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiền thành các nội dung công việc đề ra. Từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

          Quý 4 năm 2019, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, lưu ý một số nội dung:

         1. Chỉ đạo tuyên truyền, triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước

          2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 96-NQ/TU ngày 22/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 306-KH/TU ngày 15/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở về tổ chức đại hội.

         3. Tổ chức đánh giá phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019.

         4. Giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 và đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

          5. Rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 để tập trung cao độ bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2019 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

          6. Lãnh đạo xây dựng cơ quan văn hóa, văn minh, làm việc khoa học, an toàn; tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, tổng kết đánh giá kết quả công tác năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020.

         7. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức đoàn thể vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động. Hoàn thành tổ chức đánh giá xếp loại năm 2019; triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2020.

        Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào dự thảo đề cương báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025./.

BBT


Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 43  
Lixao Lixao  Total: 702953