Hôm nay: Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 09/10/2019 / Số lượt xem: 34

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang phấn đấu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện

Ngày 08 tháng 10 năm 2019, BHXH tỉnh ban hành Văn bản số 920/BHXH-KT&TN về việc phấn đấu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện

       Thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10//2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT; Căn cứ hợp đồng Đại lý thu BHXH, BHYT và cung ứng dịch vụ công số 01/2019/BHXHTQ-BĐTQ ngày 30/8/2019 giữa BHXH tỉnh Tuyên Quang và Bưu điện tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 12/QĐ-BHXH ngày 25/01/2019 của BHXH tỉnh về việc giao chỉ tiêu đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho Đại lý Bưu điện năm 2019; văn bản số 3684/BHXH-BT ngày 01/10/2019 của BHXH Việt Nam về việc phấn đấu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

      BHXH tỉnh Tuyên Quang giao kế hoạch bổ sung số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2019, phát triển từ ngày 01/10/2019 đến 31/12/2019 cho Bưu điện tỉnh và BHXH các huyện, thành phố theo chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao bổ sung tại Văn bản số 3684/BHXH-BT ngày 01/10/2019. Đề nghị Bưu điện tỉnh Tuyên Quang căn cứ vào chỉ tiêu thu và chỉ tiêu phấn đấu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, có kế hoạch giao bổ sung đến từng xã và chỉ đạo Bưu điện các huyện, thành phố tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện thu và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Yêu cầu BHXH các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với Đại lý Bưu điện triển khai có hiệu quả phương án tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao./.

BBT

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 11  
Lixao Lixao  Total: 702927