Hôm nay: Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 07/10/2019 / Số lượt xem: 70

Hội nghị tập huấn công tác tài chính, kế toán và đánh giá xếp loại đơn vị, công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Ngày 04/10/2019, tại trụ sở BHXH tỉnh, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tài chính, kế toán và đánh giá xếp loại đơn vị, công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang năm 2019. Đồng chí Đào Duy Hiện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Đ/c Đào Duy Hiện - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

          Thành phần tham dự Hội nghị gồm có: Các đồng chí Phó Giám BHXH tỉnh; Trưởng phòng, Chánh Văn phòng các phòng nghiệp vụ; lãnh đạo, viên chức phòng Kế hoạch tài chính, Tổ chức cán bộ thuộc BHXH tỉnh. Giám đốc, cán bộ làm công tác kế toán BHXH các huyện, thành phố.

              Hội nghị đã được nghe: Lãnh đạo phòng Kế hoạch tài chính hướng dẫn thực hiện Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 và một số nội dung cơ bản về chế độ kế toán bảo hiểm xã hội; một số nội dung lưu ý về quyền và trách nhiệm của chủ tài khoản, kế toán trưởng trong công tác quản lý tài chính, tài sản; một số nội dung mới trong công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; đánh giá một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý tài chính.

             Cũng tại hội nghị, lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ đã hướng dẫn quy định về đánh giá và xếp loại thực hiện chi tiền thưởng, chi bổ sung thu nhập đối với đơn vị, công chức, viên chức hệ thống BHXH tỉnh.

           Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đưa ra các khó khăn,vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

          Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đào Duy Hiện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh; đồng chí đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính kế toán các huyện, thành phố trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu các cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, đề xuất, kiểm soát chặt chẽ các nguồn kinh phí, thực hiện chi đúng, chi đủ, chi kịp thời.


Các đại biểu dự hội nghị

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Duy Hiện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung: Công tác quản lý tài chính, tài sản và điều hành tổ chức thực hiện dự toán chi BHXH, BHYT, BHTN, chi quản lý năm 2019; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tài chính kế toán, tăng cường tính minh bạch, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác dự toán, công tác tài chính kế toán đảm bảo đúng quy định của pháp luật, triển khai thực hiện đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân theo quy định của Chính phủ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo, điều hành công tác tài chính, kế toán; thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của viên chức làm công tác tài chính trong quản lý tiền và tài sản Nhà nước; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, hướng dẫn của BHXH Việt Nam về công tác tài chính, kế toán, tài sản; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát đối với đơn vị mình và các đơn vị cấp dưới để chấn chỉnh, kịp thời ngăn ngừa các sai phạm. Đồng thời thực hiện đúng các quy định của BHXH Việt Nam về đánh giá và xếp loại thực hiện chi tiền thưởng, chi bổ sung thu nhập đối với đơn vị, công chức, viên chức./.

BBT

 

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 26  
Lixao Lixao  Total: 702992