Hôm nay: Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 05/10/2019 / Số lượt xem: 64

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019. Ngày 04/10/2019, BHXH tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Đào Duy Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh Tuyên Quang chủ trì hội nghị

       Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Trưởng các phòng nghiệp vụ; Chánh Văn phòng thuộc BHXH tỉnh và Giám đốc BHXH các huyện. Hội nghị đã được nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2019.

        9 tháng đầu năm 2019, BHXH tỉnh Tuyên Quang đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương trong tỉnh cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao của tập thể công chức, viên chức, người lao động. BHXH tỉnh Tuyên Quang đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần ổn định an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

        Trong 9 tháng qua, BHXH tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới công tác phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ đọng BHXH, BHYT; thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý...

       Tính đến ngày 30/9/2018, số người tham gia BHXH là 50.084 người; (trong đó: Số người tham gia BHXH bắt buộc: 49.971 người; số người tham gia BHXH tự nguyện: 6.113 người). Số người tham gia BHTN: 41.985 người; số người tham gia BHYT: 74..342 người. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN được 1.062,426 tỷ đồng, đạt 72,27% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Đã cấp mới đư­ợc 7.420 sổ BHXH, cấp lại 2.148 sổ BHXH. Thực hiện cấp 139.523 thẻ BHYT đảm bảo đúng quy định. Giải quyết chế độ BHXH hàng tháng, một lần; giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền… nhằm đạt chỉ tiêu, kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh và BHXH Việt Nam giao năm 2019.

            Hội nghị đã tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến vào báo cáo và đưa ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đào Duy Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh đã tóm tắt các ý kiến thảo luận và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 đó là:

        1. Tăng cường công tác thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN đặc biệt những đơn vị nợ lớn, kéo dài; phấn đấu thực hiện hoàn thành thu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đ­­ược BHXH Việt Nam giao năm 2019. 

        2. Tập trung chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố phối hợp với Bưu điện cùng cấp khai thác và phát triển đối tượng tham gia BHYT mà qua rà soát nhân khẩu chưa có thẻ BHYT

      3. Chủ trì trong việc rà soát số lao động chênh lệch với cơ quan Thuế để phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

       4. Thực hiện thu BHYT học sinh; phát hành thẻ BHYT kịp thời, chỉ đạo kịp thời công tác BHYT học sinh năm học 2019-2020.

        5. Thực hiện liên thông dữ liệu để cấp thẻ BHYT trẻ em theo Quyết định số 1270/QĐ-BHXH ngày 30/9/2019 của BHXH Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

        6. Rà soát, kiểm tra việc trục lợi quỹ BHXH tại một số đơn vị sử dụng lao động mà người lao động tham gia BHXH không hưởng lương hằng tháng mà thực hiện khoán việc (thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp).

       7. Kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh trong phạm vi Dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2019.

         8. Tham mưu xây dựng kế hoạch về thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2020.

         9. Thực hiện đúng quy định, đúng nguyên tắc quản lý tài chính và kế toán thống kê. Thanh toán cho các đối tượng hưởng chế độ BHXH, BHYT an toàn, đúng, đủ, kịp thời và thuận tiện. Kiểm soát việc cấp kinh phí lập danh sách người tham gia BHYT cho các huyện, thành phố.

       10. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật mọi đơn thư khiếu nại - tố cáo, không để tồn đọng; thực hiện đúng nội quy tiếp dân. Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Xây dựng kế hoạch về thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2020.

       11.  Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.

      12. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện thi đua, tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến theo Hướng dẫn số 3641/BHXH-TĐKT ngày 27/9/2019 của BHXH Việt Nam về hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành BHXH lần thứ V

       13. Tăng cường kỷ luật lao động; kỷ cương công tác đối với cán bộ, viên chức và người lao động toàn ngành.

       Ngoài việc quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như mở rộng đối tượng tham gia; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành nhằm giảm nợ đọng BHXH, bảo đảm quyền lợi cho người lao động; đảm bảo phục vụ người tham gia chu đáo, kịp thời; quản lý sử dụng hiệu quả quỹ BHXH, BHYT… toàn Ngành cần đồng lòng quyết tâm cao hơn nữa trong việc nâng cao đạo đức công vụ, củng cố vững chắc nghiệp vụ chuyên môn và tiếp tục chủ động ứng dụng, tận dụng CNTT trong quản lý, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, nhằm hoàn thiện mục tiêu “Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”./.

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 17  
Lixao Lixao  Total: 702934