Hôm nay: Ngày 22 tháng 10 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 27/09/2019 / Số lượt xem: 105

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang thông báo lịch chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 10 năm 2019

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang thông báo lịch chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 10 năm 2019 tại địa bàn các huyện, thành phố

       Thực hiện quy định tại điểm 7.4, mục 7, điều 3: Một số quy định chung trong giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội của Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang thông báo lịch chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 10 năm 2019 tại địa bàn các huyện, thành phố cụ thể như sau:

            1. Thành phố Tuyên Quang: Xem tại đây

             2. Huyện Yên Sơn: Xem tại đây

             3. Huyện Sơn Dương: Xem tại đây

             4. Huyện Hàm Yên: Xem tại đây

             5. Huyện Chiêm Hóa: Xem tại đây

             6. Huyện Na Hang và Lâm Bình: Xem tại đây

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 25  
Lixao Lixao  Total: 702987