Hôm nay: Ngày 15 tháng 9 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 12/09/2019 / Số lượt xem: 20

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tuyên Quang giao chỉ tiêu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với BHXH các huyện, thành phố

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tuyên Quang giao chỉ tiêu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với BHXH các huyện, thành phố

        Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTG ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chínhphủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội; Công văn số 1078/BHXH-TCKT ngày 04/4/2019 về việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp thất nghiệp (TCTN) cho người hưởng qua tài khoản ATM; Kế hoạch số 1764/KH-BHXH ngày 23/5/2019 về thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; Công văn số 2965/BHXH-TCKT ngày 15/8/2019 của BHXH Việt Nam về việc giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện Kế hoạch số 823/KH-BHXH ngày 09/9/2019 của BHXH tỉnh Tuyên Quang về thực hiện đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, TCTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

         Để thực hiện chỉ tiêu chi trả các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản cá nhân, BHXH tỉnh yêu cầu BHXH các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

        Căn cứ chỉ tiêu được BHXH tỉnh giao xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Kế hoạch số 823/KH-BHXH ngày 09/9/2019 của BHXH tỉnh về thực hiện đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, TCTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tham mưu với Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện chi trả các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản cá nhân. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động thực hiện chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe qua tài khoản cá nhân của người lao động. Thường xuyên thông báo công khai tại các điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN về quy trình, thủ tục mở tài khoản cá nhân. Phối hợp với Bưu điện huyện, thành phố và các Ngân hàng trên địa bàn tuyên truyền chủ trương của Chính phủ về chi trả an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng về hiệu quả, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; vận động, khuyến khích người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. Tạo mọi điều kiện để ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp cận điểm chi trả vận động khai thác người hưởng mở tài khoản cá nhân và phát hành thẻ ATM. Phối hợp với các ngân hàng hướng dẫn người hưởng đăng ký mở tài khoản và nhận thẻ ATM ngay tại điểm chi trả./.

BBT

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 24  
Lixao Lixao  Total: 680152