Hôm nay: Ngày 15 tháng 9 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 09/09/2019 / Số lượt xem: 29

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện BHYT học sinh năm học 2019-2020

Ngày 09 tháng 9 năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tuyên Quang ban hành Văn bản số 819/BHXH-QLT về việc triển khai thực hiện BHYT học sinh năm học 2019-2020

       Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam;

         Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Công văn số 627/SGDĐT-CNTT ngày 29/8/2019 của Sở Giáo dục và đào tạo V/v thực hiện chỉ tiêu BHYT học sinh năm học 2019-2020. Để triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2019-2020 theo đúng quy định của pháp luật, BHXH tỉnh hướng dẫn các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học (sau đây gọi chung là trường học) thực hiện BHYT HSSV năm học 2019-2020 như sau:

      1. Đối tượng tham gia

Là toàn bộ HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT (trừ những HSSV có thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT).

      2. Mức đóng

     Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng (mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2019 là 1.490.000 đ). Trong đó ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ 30%, HSSV đóng 70% mức đóng, cụ thể:

    - Mức đóng của 01 tháng: 1.490.000 x 4,5% = 67.050đ/tháng.

    - Mức đóng của 12 tháng: 1.490.000 x 4,5% = 804.600/năm.

            Trong đó:

     + HSSV tự đóng: 1.490.000 x 4,5% x 70% x 12 tháng = 563.220 đ/năm.

     + NSNN hỗ trợ:  1.490.000 x 4,5% x 30% x 12 tháng = 241.380 đ/năm.

     3. Phương thức đóng

    - HSSV có thể lựa chọn phương thức đóng: 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng; học sinh lớp một có thể lựa chọn phương thức 13 tháng, 14 tháng, 15 tháng.

   - Nhà trường thu tiền phần thuộc trách nhiệm phải đóng BHYT của HSSV nộp vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước cùng cấp.

     4. Thời gian thu, nộp tiền BHYT

    - Những HSSV đã tham gia BHYT năm học 2018-2019 đã được cấp thẻ BHYT hạn sử dụng đến 31/12/2019, thì tiếp tục thu tiền phần thuộc trách nhiệm phải đóng BHYT để phát hành thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020. Đối với những HSSV chưa tham gia BHYT năm học trước thì thực hiện triển khai thu ngay từ đầu năm học.

     - Đối với học sinh vào lớp 1: Những em đến ngày 30/9/2019 đã đủ hoặc quá 72 tháng tuổi thì thực hiện thu tiền phần thuộc trách nhiệm phải đóng và lập danh sách tham gia BHYT gửi cơ quan BHXH trước ngày 30/9/2019, để cấp thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 31/12/2020 hoặc từ ngày 01/10/2019 đến ngày cuối tháng (theo số tháng các em nộp tiền). Trường hợp đến ngày 30/9/2019 chưa đủ 72 tháng tuổi thì thực hiện thu tiền phần thuộc trách nhiệm phải đóng và lập danh sách tham gia BHYT gửi cơ quan BHXH trước ngày 01 của tháng liền kề tháng hết hạn thẻ BHYT của đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi.

     - BHXH các huyện, thành phố phối hợp với các trường xác định từng trường hợp học sinh lớp 1 thẻ BHYT (trẻ em dưới 6 tuổi) hết hạn để tiếp tục tham gia BHYT HSSV theo quy định, tránh tình trạng thu trùng thời gian hoặc bị gián đoạn.

    - Đối với học sinh lớp 12 thu tiền phần thuộc trách nhiệm phải đóng  BHYT đến ngày 30/9/2020.

       - Đối với sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp năm thứ nhất thu tiền phần thuộc trách nhiệm phải đóng BHYT từ ngày nhập học hoặc ngày hết hạn của thẻ BHYT được cấp lần trước đến 31/12/2020; trường hợp năm cuối khóa thì thu tiền phần thuộc trách nhiệm phải đóng BHYT đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

       - Đối với trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên trong năm tài chính, thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày HSSV đóng BHYT.

        Ngoài ra, Văn bản còn hướng dẫn, đề cập đến Phạm vi, mức hưởng BHYT của HSSV tham gia BHYT; xác định kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu; điều kiện, quy mô tổ chức được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu; nội dung chi kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu; thủ tục, thời điểm đề nghị cấp, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu; quản lý và thanh toán, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu; mức chi thù lao thu BHYT HSSV.

       Trên cơ sở số HSSV tham gia BHYT năm học 2019-2020, nhà trường thực hiện lập danh sách tham gia BHYT đối tượng HSSV theo mẫu D03-TS. Khi lập danh sách tại phần ghi chú ghi rõ: đối tượng tăng mới (đối với học sinh mới tham gia); gia hạn (đối với học sinh tiếp tục tham gia); tên lớp; địa chỉ cư trú. Đối với trường hợp đặc biệt HSSV chưa được cấp mã số BHXH thực hiện kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) ban hành theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và gửi đến cơ quan BHXH bằng hình thức giao dịch điện tử hoặc hồ sơ giấy để cấp thẻ BHYT cho HSSV theo quy định./.

BBT

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 10  
Lixao Lixao  Total: 680075