Hôm nay: Ngày 15 tháng 9 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 06/09/2019 / Số lượt xem: 23

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang tăng cường các giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tuyên Quang tăng cường các giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính trong tậm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ

        Là cơ quan thực hiện chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến nhiều ngành, đơn vị, người lao động. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang luôn chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính bằng nhiều giải pháp đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, giảm bớt thủ tục hồ sơ giấy tờ và giảm thời gian đi lại cho các cơ quan, tổ chức đến giao dịch với đơn vị. BHXH tỉnh Tuyên Quang đã ý thức được việc cải cách thủ tuc hành chính là một tất yếu trong việc thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật; giải quyết chế độ cho người lao động với mục tiêu nhanh, gọn, chính xác; không gây phiền hà bằng những thủ tục hành chính đã lỗi thời; chống mọi biểu hiện của tệ sách nhiễu, gây khó khăn hoặc lợi dụng khó khăn của đối tượng để trục lợi làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị.

        BHXH tỉnh thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính của ngành bằng những quy định cụ thể, công khai hóa mọi hành động của đơn vị, đặc biệt mọi quy trình, mẫu biểu được niêm yết công khai đã tạo điều kiện cho công chức và cá nhân đến làm việc với cơ quan BHXH được thuận tiện; xác định rõ đội ngũ cán bộ là yếu tố quan trọng để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để cán bộ công chức có đủ trình độ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao khi thực hiện hiện đại hóa nền hành chính song phải đơn giản hóa công tác hành chính, ứng dụng có hiệu quả các trang thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm quản lý.

        Các thủ tục hồ sơ, mẫu biểu và quy trình thời hạn giải quyết h­ưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đ­ược niêm yết công khai theo quy định đảm bảo giải quyết nhanh gọn, đúng, đủ mọi quyền lợi đối với ng­ười lao động. Thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa đ­ược đơn giản, minh bạch, công khai về TTHC; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công íchgiao dịch điện tử đã làm giảm thời gian cho đơn vị sử dụng lao động và cá nhân có quan hệ giao dịch với cơ quan BHXH, tiết kiệm thời gian, không gây phiền hà trong quá trình giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho đơn vị và người lao động. Tiếp tục duy trì phân công cán bộ, viên chức nghiêm túc làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam nhằm phục vụ kịp thời việc tiếp nhận và trả kết quả trong giải quyết chế độ chính sách cho đối tượng áp dụng Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa đạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008.

          Thực hiện triển khai giao dịch BHXH điện tử đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Thực hiện giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT trên hệ thống thông tin Giám định BHYT và tiếp nhận dữ liệu hồ sơ thanh toán BHYT điện tử đối với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Văn phòng điện tử trong quản lý, phát hành văn bản, qua đó có thể giám sát việc xử lý công việc của từng công chức, viên chức và lao động hợp đồng. Việc triển khai, ứng dụng văn phòng điện tử là bước cải tiến lớn trong việc cải cách TTHC ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý văn bản hành chính. Việc ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin vào hoạt động của ngành đã làm giảm đáng kể các TTHC không cần thiết, góp phần tích cực thúc đẩy cải cách TTHC, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn.

         BHXH tỉnh luôn xác định rõ đội ngũ cán bộ là yếu tố quan trọng để thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, do đó đã quan tâm, tạo điều kiện để viên chức, lao động hợp đồng tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi d­ưỡng nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ thông tin nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đ­ược giao, bắt kịp với lộ trình cắt giảm TTHC của BHXH Việt Nam.

          Thời gian tới, BHXH tỉnh Tuyên Quang thực hiện hoàn thiện, sửa đôi, bổ sung các quy trình, TTHC phù hợp với quy định của BHXH Việt Nam. Đẩy mạnh việc triển khai giao dịch BHXH điện tử, phấn đấu 100% đơn vị (đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn đủ điều kiện) thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Tiếp tục triển khai sử dụng có hiệu quả Văn phòng điện tử trong toàn hệ thống BHXH tỉnh và duy trì hoạt động trang Fanpage của BHXH tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện cải cách TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tiến tới hoàn thiện, cắt giảm, đơn giản, tiêu chuẩn hóa thủ tục cũng như giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ viên chức, lao động hợp đồng để nâng cao hơn nữa chuyên môn, nghiệp vụ; ứng dụng tốt công nghệ thông tin; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; nâng cao hiệu quả công tác trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN để bắt kịp với lộ trình cắt giảm TTHC của BHXH Việt Nam và góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức và người lao động toàn ngành./.

BBT

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 28  
Lixao Lixao  Total: 680093