Hôm nay: Ngày 15 tháng 9 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 06/09/2019 / Số lượt xem: 28

Tăng cường các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tuyên Quang tăng cường các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

        Trong thời gian qua, công tác BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã có nhiều chuyển biến tích cực, số lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng lên đáng kể, năm sau luôn cao hơn năm trước; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt ở mức cao, đã khẳng định vị trí quan trọng của chế độ, chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển.

         BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chỉ tiêu thực hiện BHYT trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh thường xuyên phối hợp với sở, ngành liên quan thực hiện công tác tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với các đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 94%; tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 99,9%.

          Để đạt được chỉ tiêu về BHYT được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và BHXH Việt Nam giao năm 2019. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. BHXH tỉnh đã báo cáo Ủy nhân dân tỉnh tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả chính sách BHYT năm 2019, tiến tới lộ trình BHYT toàn dân vào năm 2020.

        1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; Nâng cao năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với việc thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Căn cứ Kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2019 cho các đơn vị để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra; Xác định rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong quản lý và thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. BHXH các huyện, thành phố thường xuyên theo sát, báo cáo kịp thời Huyện uỷ, UBND thành phố và Ban Chỉ đạo về tình hình và kết quả thực hiện các chỉ tiêu về BHXH, BHYT đồng thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

        2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động và mỗi người dân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền về BHXH tự nguyện và BHYT gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp, hộ gia đình có mức sống trung bình.

         3. UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố:

      - Thực hiện nghiêm Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/03/2016 của Bộ lao động thương binh và xã hội về việc Hướng dẫn quy trình xác định, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020  và Văn bản số 492/SLĐTBXH-BTXH ngày 11/05/2016 của Sở lao động Thương binh & xã hội tỉnh Tuyên Quang trong việc khẩn trương lập danh sách, thẩm định và ban hành danh sách hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn các huyện, làm cơ sở cho việc tuyên truyền, vận động, thu phí tham gia và phát hành thẻ BHYT cho đối tượng;

        - Thực hiện kịp thời việc lập danh đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trả em dưới 6 tuổi.

       - Triển khai việc rà soát xác định người dân trên địa bàn các xã chưa có thẻ BHYT đến từng thôn, xóm, bản, tổ dân phố. Trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân các xã thực hiện lập danh sách tăng, giảm đối với người dân (bao gồm cả trẻ em dưới 72 tháng tuổi) được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT, thực tuyên truyền, vận động tham gia BHYT đối với người dân tự mua BHYT hộ gia đình làm nông, lâm, ngư  nghiệp, hộ gia đình có mức sống trung bình đảm bảo 100% người dân có thẻ BHYT.

        - Tiếp tục chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo, các trường học thực hiện tuyên truyền và duy trì BHYT học sinh- sinh viên năm học 2019-2020 trên địa bàn đảm bảo 100% số học sinh tham gia BHYT.

        4. Tập trung mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT thông qua việc huy động nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo sự chuyển biến thực sự về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới đại lý thu; thường xuyên tổ chức đào tạo, trang bị kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động, tư vấn chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cho đội ngũ nhân viên đại lý thu; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT.

       5. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT; tập trung kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH, BHTN, BHYT; doanh nghiệp chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT kéo dài; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm chính sách, pháp luật BHXH, BHTN./.

BBT

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 27  
Lixao Lixao  Total: 680112