Hôm nay: Ngày 15 tháng 9 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 06/09/2019 / Số lượt xem: 31

Đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua tài khoản ngân hàng cá nhân

Hiện nay, ngành BHXH đang đẩy mạnh việc chi trả các dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ngày càng tốt hơn

       Cụ thể, căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 1764/KH-BHXH về việc thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

       Theo đó, BHXH Việt Nam đặt ra mục tiêu xây dựng lộ trình đến năm 2020, phấn đấu 20% số tiền chi trả An sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện qua ngân hàng; đến năm 2021, phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

       Để đạt mục tiêu này, BHXH Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp như: Phối hợp với các bộ ngành liên quan hoàn thiện cơ sở pháp lý; tuyên truyền chủ trương của Chính phủ về chi trả An sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng về hiệu quả, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, quy trình, thủ tục thực hiện, các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng; xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về lộ trình chuẩn hóa dữ liệu thông tin về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, kết nối chia sẻ thông tin dữ liệu người nhận chế độ với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán...

        Về BHXH các tỉnh, thành phố: Báo cáo, tham mưu với UBND tỉnh về việc thực hiện mục tiêu này; xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu được BHXH Việt Nam giao chi tiết từng quận, huyện, thị xã trực thuộc; phối hợp với cơ quan bưu điện, ngân hàng và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người thụ hưởng; ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch điện tử, sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan BHXH với ngân hàng, cơ quan bưu điện…

       BHXH tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1764/KH-BXH ngày 23/5/2019 của BHXH Việt Nam về về thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phấn đấu đến năm 2021, có 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. Ban hành Công văn số 701/BHXH-CĐBHXH ngày 30/7/2019 gửi các đơn vị sử dụng lao động về việc đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân. Đồng thời để việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người thụ hưởng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đảm bảo đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh có trên 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân. BHXH tỉnh đã ban hành Công văn số 693/BHXH-KHTC ngày 26/7/2019 gửi Bưu điện tỉnh về việc dẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, đồng thời phối hợp với Bưu điện tỉnh lập kế hoạch triển khai công tác thu thập thông tin người hưởng, tăng cường tuyên truyền, vận động người hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng hiểu rõ hơn về lợi ích, an toàn trong việc chi trả tiền lương qua tài khoản ATM./.

BBT

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 37  
Lixao Lixao  Total: 680137