Hôm nay: Ngày 17 tháng 11 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 28/08/2019 / Số lượt xem: 1258

Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Chiêm Hóa phối hợp với Liên đoàn lao động huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Ngày 23 tháng 08 năm 2019, BHXH huyện Chiêm Hóa phối hợp với Liên đoàn lao động huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Chiêm Hóa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang


Quang cảnh hội nghị

        Thành phần tham dự Hội nghị bao gồm: Lãnh đạo liên đoàn lao động tỉnh; Lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện Chiêm Hóa và BHXH huyện; lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Chiêm Hóa và 110 đại biểu mời (là công nhân tại 03 đơn vị Công ty TNHH 1TV Lâm nghiệp Chiêm Hóa, Công ty Cổ phần thương mại sản xuất-Xuất khẩu Phúc Lâm và Hạt quản lý giao thông huyện Chiêm Hóa).

        Tại Hội nghị, lãnh đạo BHXH huyện đã tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT; lợi ích của BHXH, BHYT đối với mỗi người lao động và toàn xã hội; tuyên truyền Luật BHXH năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; một số quy định mới về chính sách BHXH được áp dụng và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT

          Hội nghị nhằm cung cấp thông tin, định hướng dư luận về chính sách BHXH, BHYT; xác định vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, cũng như quyền và trách nhiệm của người lao động trong quá trình tham gia BHXH, BHYT.

         Thông qua Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đã giúp cho các đại biểu nhận thức rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT tạo sự thống nhất và đồng thuận cao đối với việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.   Trên cơ sở đó góp phần phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tại Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019./.

BBT


Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 20  
Lixao Lixao  Total: 719001