Hôm nay: Ngày 17 tháng 11 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 28/08/2019 / Số lượt xem: 99

Câu hỏi: Cho tôi hỏi thủ tục báo tăng lao động cho hộ kinh doanh đến thời điểm tháng 8/2019 gồm những giấy tờ gì? (Câu số 192)

Họ tên: Cao Thị Minh Nguyệt / Địa chỉ: Tổ 12 phường Minh Xuân / Điện thoại: 0915148400 / Email: caominhnguyet1978@gmail.com

Trả lời:

Nội dung bạn hỏi Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang trả lời như sau:

Điều 23, Quy định về hồ sơ đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT như sau:

1. Thành phần hồ sơ:

1.1. Người lao động:

a) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT( Mẫu TK1-TS) đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH hoặc điều chỉnh thông tin hoặc truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,BNN.

b) Giấy tờ chứng minh đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn(nếu có) theo Phụ lục 03.

1.2. Đơn vị (Chủ hộ kinh doanh):

a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS) đối với đơn vị tham gia lần đầu; đơn vị chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; đơn vị thay đổi thông tin tham gia BHXH,BHYT.

b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,BNN( Mẫu D02-TS)

c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bạn có thể tra cứu trên Cổng Thông tin BHXH Việt Nam theo địa chỉ: baohiemxahoi.gov.vn hoặc đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan BHXH nơi gần nhất để lấy biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/7/2017 của BHXH Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang trả lời để bạn biết./.

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 26  
Lixao Lixao  Total: 719007