Hôm nay: Ngày 15 tháng 9 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 28/08/2019 / Số lượt xem: 1185

Đẩy mạnh tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (BHYT HS, SV) năm học 2019-2020

Ngày 27/8/2019, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 3118/BHXH-TT gửi BHXH các địa phương, các cơ quan truyền thông của Ngành về đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT HS, SV năm học 2019-2020

        Thời gian qua, công tác BHYT HS, SV luôn nhận được sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. BHXH các tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai BHYT HS, SV và đã đạt được kết quả quan trọng, số lượng HS, SV tham gia BHYT hàng năm đều tăng.

       Năm học 2018-2019, có trường học đã đạt tỉ lệ 100% HSSV tham gia BHYT. Tuy nhiên, hiện tại còn nhiều HS, SV chưa tham gia BHYT, nhất là đối tượng sinh viên. Điều này đã đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho việc phát triển BHYT HS, SV năm học 2019-2020, trong đó công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT đến với HS, SV và các bậc phụ huynh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

         Để hoàn thành mục tiêu 100% HS, SV tham gia BHYT vào cuối năm học 2019-2020, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, Trung tâm Truyền thông, Báo BHXH, Tạp chí BHXH tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ. Cụ thể như:

          BHXH các tỉnh, thành phố: Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT trong các trường học; giao chỉ tiêu tỉ lệ tham gia BHYT của HS, SV đối với từng cơ sở giáo dục; đưa tiêu chí về tỉ lệ tham gia BHYT HS, SV là một trong các tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật của HS, SV, đảm bảo đến hết năm học 2019-2020 đạt 100% HS, SV tham gia BHYT.

          Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT bằng nhiều hình thức đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, HS, SV và các bậc phụ huynh.

         Phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, đối thoại trực tiếp, tuyên truyền trực quan, phát hành ấn phẩm tại các buổi sinh hoạt thường kỳ của tổ chức Đoàn, Hội, góp phần làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết của sinh viên về tính ưu việt của chính sách BHYT. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tại địa phương thực hiện các tin, bài, phóng sự, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về BHYT HS, SV. Tăng số lượng tin, bài tuyên truyền về BHYT HS, SV trên trang tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố. Nội dung tuyên truyền cần chú trọng vào tính nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT nói chung và BHYT HS, SV nói riêng; việc thực hiện BHYT là quyền lợi và trách nhiệm công dân của mỗi HS, SV, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của những chủ nhân tương lai của đất nước; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT HS, SV./.

Nguồn: Báo BHXH

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 38  
Lixao Lixao  Total: 680136