Hôm nay: Ngày 15 tháng 9 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 27/08/2019 / Số lượt xem: 1188

Hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 26/8/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị


Các đ/c lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị

        Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các vụ thuộc các ban đảng Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

        Thực hiện Văn bản số 3045-CV/TU ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy Tuyên Quang, đồng chí Phạm Đình Chính, Phó Giám đốc BHXH tỉnh dự hội nghị.

       Cách đây đúng 50 năm, vào ngày 02/9/1969, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã ra đi. Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta bản "Di chúc" bất hủ, kết tinh tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân đã trọn đời cống hiến, hi sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.

        Thực hiện Di chúc của Bác, 50 năm qua, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách, cùng cả nước thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã thu được nhiều thành tựu to lớn. Trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ tỉnh ta đã lãnh đạo ổn định chính trị, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, chống chiến tranh phá hoại, xây dựng và bảo vệ hậu phương vững mạnh, tăng cường chi viện cho cách mạng miền Nam giành thắng lợi trọn vẹn. Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nêu cao quyết tâm chính trị, chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác các tiềm năng, lợi thế xây dựng tỉnh ngày càng phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng. Cùng với việc thực hiện Di chúc của Bác, tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm đẩy mạnh việc học và làm theo Bác. Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã có những cách làm sinh động, thiết thực, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, đặc điểm của địa phương, đơn vị. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có các nội dung cụ thể. Việc học và làm theo gương Bác đã được cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước... Từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy từ tỉnh đến các địa phương quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiểu biểu, góp phần quan trọng trong việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất.

         Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc thực hiện Di chúc của Bác; Cụ thể hóa Di chúc của Bác và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác thành các chương trình, phong trào, việc làm cụ thể phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở mỗi địa phương, đơn vị; Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo gương Bác; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát  nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức, làm tốt công tác biểu dương những người tốt, việc tốt, kịp thời động viên, tạo sức lan tỏa trong thực hiện Di chúc của Bác và Chỉ thị 05; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được coi là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thống nhất, quyết tâm ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xứng đáng với vị thế Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, tỉnh Anh hùng.

          Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang luôn nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đã nghiêm túc triển khai thực hiện thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; các văn bản của Đảng ủy cấp trên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng công tác tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay, sáng kiến tốt; kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực, đồng thời phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm, tạo không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung mà Đảng ủy, cơ quan, các tổ chức đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải thực hiện thường xuyên; là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Qua công tác chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn; hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao. Hằng năm, đều hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh và BHXH Việt Nam giao; đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

        Thông tin chi tiết về hội nghị đề nghị bạn đọc truy cập vào Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang theo địa chỉ: tuyenquang.gov.vn

Nguồn: Báo Tuyên Quang

 

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 41  
Lixao Lixao  Total: 680108