Hôm nay: Ngày 15 tháng 9 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 24/08/2019 / Số lượt xem: 1196

BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Ngày 23/8/2019, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 3096/BHXH-TĐKT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

        Nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2019 và tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua với chủ đề “Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT”. Đối tượng thi đua là toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành BHXH. Thời gian thi đua từ ngày 01/9/2019 đến ngày 31/12/2019.

       Theo đó, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể thuộc đơn vị quán triệt mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua và đề ra chỉ tiêu thi đua của đơn vị. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2019 của đơn vị chỉ rõ tồn tại, hạn chế; qua đó phân tích, xác định nguyên nhân và đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện mục tiêu thi đua đề ra. Tăng cường rà soát khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT từ dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp; tập trung thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT và xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động.

         Chấp hành nghiêm túc các quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và các quy định khác của Ngành; tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức phối hợp tốt với các sở, ban ngành, đoàn thể tại địa phương; học tập kinh nghiệm, giải pháp hay của các đơn vị về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tập trung đối thoại trực tiếp tại các khu công nghiệp để phổ biến, tuyên truyền, vận động người dân, người sử dụng lao động hiểu rõ chính sách BHXH, BHYT.

         Kết thúc đợt thi đua, Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng BHXH Việt Nam phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Đối với tập thể, cá nhân trong Ngành, căn cứ kết quả đạt được, Ban Thu phối hợp với Vụ Thi đua- Khen thưởng đề xuất lựa chọn các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng. Đối với tập thể, cá nhân ngoài Ngành, Ban Thu và BHXH tỉnh đề xuất, giới thiệu tập thể, cá nhân ngoài Ngành tiêu biểu, xuất sắc trong chỉ đạo phối hợp thực hiện, đóng góp thiết thực đối với công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT gửi về BHXH Việt Nam đề nghị xem xét khen thưởng.

         BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung thi đua do BHXH Việt Nam phát động có trách nhiệm xây dựng các tiêu chí, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế địa phương để thực hiện; tổ chức phát động phong trào thi đua trong, ngoài Ngành; xem xét khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để tăng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân, cán bộ, viên chức của đơn vị tích cực tham gia, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu thi đua; chỉ đạo, hướng dẫn theo dõi việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

          Đồng thời, tổng hợp, đánh giá báo cáo kết quả thực hiện các nội dung thi đua. Căn cứ kết quả thực hiện phong trào thi đua và tiêu chí đánh giá thi đua, mỗi BHXH tỉnh đề xuất 1 tập thể và 3 cá nhân để đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng./.

Nguồn: Báo BHXH

Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 35  
Lixao Lixao  Total: 680129