Hôm nay: Ngày 26 tháng 8 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 12/08/2019 / Số lượt xem: 60

Hội nghị tập huấn công tác tài chính , kế toán năm 2019

Trong 02 ngày 08 và 09/8/2019, tại tỉnh Quảng Nam Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tài chính kế toán năm 2019. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam: Nguyễn Đình Khương, Lê Hùng Sơn.


Đ/c Nguyễn Thị Minh - Thứ trưởng - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

         Tham dự Hội nghị về phía BHXH Việt Nam có các đơ vị: Vụ Tài chính kế toán, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Viện Khoa học BHXH, Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Lưu trữ, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía bắc, Văn phòng BHXH Việt Nam, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng ngành BHXH. Về phía BHXH các tỉnh có các đồng chí: Giám đốc, Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp của 28 Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố khu vực phía bắc.

            Hội nghị đã được nghe: Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ

Hướng dẫn

quy định về đánh giá và xếp loại thực hiện chi tiền thưởng, chi bổ sung thu nhập đối với đơn vị, công chức, viên chức hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam; Lãnh đạo Vụ Tài chính kế toán triển khai hướng dẫn tổ chức điều hành dự toán chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg

phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội

và Nghị quyết số 02/NQ-CP

về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Kế hoạch số 1764/KH-BHXH của 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

về việc thực hiện đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt,

một số nội dung mới trong công tác quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp,

quy chế chi tiêu nội bộ, chi cập nhật dữ liệu, chi trả sổ bảo hiểm xã hội, quy trình mua sắm, sửa chữa, quản lý, sử dụng tài sản… Chuyên gia

Cục Quản lý Giám sát kế toán, kiểm soát Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện Thông tư số  102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội và Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.Nội dung tập huấn

         Hội nghị đã tiến hành thảo luận, đưa ra các khó khăn,vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

          Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đồng chí đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính kế toán các tỉnh, thành phố tromg thời gian qua; đồng thời yêu cầu các cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, đề xuất, kiểm soát chặt chẽ các nguồn kinh phí, thực hiện chi đúng, chi đủ, chi kịp thời.

          Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã tóm tắt các ý kiến thảo luận và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện tốt công tác tài chính kế toán, đó là:

          1. Tổ chức điều hành dự toán chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đúng quy định, quản lý chặt chẽ các nguồn tiền, rà soát, đề xuất kiến nghị xử lý công nợ;

         2. Tham mưu thực hiện nghiêm quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản, đảm bảo đầy đủ trang, thiết bị làm việc cho cán bộ công chức, viên chức;

        3. Xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg, Kế hoạch số 1764/KH-BHXH của  Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

       4. Nghiên cứu và sớm triển khai tổ chức tập huấn Thông tư số  102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội và Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cho đội ngũ làm công tác kế toán các huyện, thành phố.

        5. Phối hợpTrung tâm công nghệ thông tin cập nhật chạy thử phần mềm kế toán mới và chuyển đổi dữ liệu theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam./.

BBT


Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 20  
Lixao Lixao  Total: 666112