Hôm nay: Ngày 26 tháng 8 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Thông tin chi tiết

Chia sẻ

Ngày: 12/08/2019 / Số lượt xem: 63

Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 8 năm 2019

Ngày 08/8/2019, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 8 năm 2019. Đồng chí Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị


Đ/c Trần Đình Liệu - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

        Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương gồm có lãnh đạo và cán bộ Ban Thu; đại diện lãnh đạo và cán bộ có liên quan thuộc các đơn vị: Trung tâm Công nghệ thông tin; Ban Sổ - Thẻ; Tài chính kế toán; Thanh tra - Kiểm tra; Kiểm toán nội bộ; Truyền thông; Pháp chế; Thực hiện chính sách BHXH; Thực hiện chính sách BHYT và Văn phòng. Tham dự hội nghị còn có đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam… cùng 63 điểm cầu địa phương.

          Thực hiện Kế hoạch số 2827/KH-BHXH ngày 05/8/2019 của BHXH Việt Nam. Tham dự hội nghị tại điểm cầu địa phương gồm có các đồng chí: Phó Giám đốc BHXH tỉnh phụ trách công tác thu; Các phòng nghiệp vụ: Quản lý thu; Khai thác và thu nợ; Cấp, sổ thẻ; Kế hoạch tài chính; Công nghệ thông tin; Thanh tra - Kiểm tra; Phó Giám đốc phụ trách công tác thu; Tổ trưởng tổ thu BHXH, BHYT các huyện, thành phố. Đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Bưu điện các huyện, thành phố và cán bộ có liên quan.

           Báo cáo của BHXH Việt Nam cho thấy, đến 31/7/2019 tổng số người tham gia BHXH bắt buộc đạt trên 14,5 triệu người, tăng 66.890 người so với tháng trước và tăng 97.483 người so với tháng 12/2018, song số người còn phải phát triển trong 5 tháng cuối năm là 752.000 người. Đặc biệt, có 5/63 địa phương đạt tỉ lệ cao về phát triển đối tượng như Bắc Giang, Ninh Bình, Phú Thọ, Nghệ An, An Giang. Cũng trong tháng, thông qua dữ liệu cơ quan thuế chuyển sang, BHXH các địa phương đã đôn đốc được 12.354 đơn vị chưa tham gia BHXH và đã có 2.712 đơn vị với 17.144 lao động đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Như vậy, đến nay đã có 48.887 đơn vị với 518.093 lao động đăng ký tham gia BHXH.

          Cũng trong tháng 7, toàn quốc đã ban hành 710/13.156 quyết định thanh tra đột xuất đối với các đơn vị nợ BHXH, trong đó Hà Nội ban hành 120 quyết định, TP.Hồ Chí Minh 50 quyết định. Tuy nhiên, đến nay còn 28.808 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ 3- 6 tháng; 12.121 đơn vị nợ từ 6- 12 tháng và 14.913 đơn vị nợ trên 12 tháng với số tiền nợ 2.896 tỉ đồng (giảm 1.274 đơn vị với 39,1 tỉ đồng so với tháng 6).

           Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, từ nay đến hết năm 2019, BHXH các địa phương tập trung khai thác dữ liệu từ cơ quan thuế phục vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành phục vụ phát triển đối tượng và giảm nợ, trong đó tập trung thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với các đơn vị nợ, đơn vị chưa tham gia BHXH, đơn vị tham gia BHXH chưa đủ số lao động và các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; xử phạt vi phạm hành chính những đơn vị vi phạm. Đồng thời, hằng tháng, bám sát đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT, cơ quan tài chính đôn đốc, phấn đấu thu đủ số tiền phát sinh phải thu trong tháng và số tiền còn phải thu của những tháng trước theo thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đặc biệt, giám đốc BHXH tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể và đánh giá kết quả công tác đối với từng cán bộ thu trong việc rà soát dữ liệu thuế, phát triển người tham gia BHXH bắt buộc; đôn đốc thu, giảm nợ.

          Theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, từ nay đến cuối năm, toàn Ngành phải khai thác mở rộng 31.000 lao động tham gia BHXH bắt buộc. Trên cơ sở nhiệm vụ, Ban Thu, Trung tâm CNTT, Ban Sổ- Thẻ… phối hợp chặt chẽ cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thống nhất trong hướng dẫn, chỉ đạo cho các địa phương. Đặc biệt, BHXH các tỉnh phải tăng tốc, quyết liệt các giải pháp tăng thu, giảm nợ BHXH, BHYT. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, BHXH các địa phương phải chủ động, tích cực phối hợp bưu điện rà soát, mở hội nghị phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, không dừng lại khi đã đạt và vượt chỉ tiêu. Nghiên cứu tiếp tục giao thêm chỉ tiêu phù hợp địa phương; đẩy nhanh tiến độ rà soát dữ liệu hộ gia đình và cấp mã số BHXH, kịp thời khen thưởng các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

         Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố cần tăng tốc, triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu, giảm nợ BHXH, BHYT và BHTN. Đặc biệt trong tâm đẩy nhanh tiến độ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chú trọng BHXH bắt buộc. BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại các doanh nghiệp, rà soát khai thác triệt để cơ sở dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp; tiếp tục đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành phục vụ phát triển đối tượng và giảm nợ, tập trung thanh tra đột xuất đối với các đơn vị nợ, đơn vị chưa tham gia BHXH...  phấn đấu trung bình mỗi tháng giảm 0,5% nợ đọng xác định theo số thu.

          Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh: Để hoàn thành các chỉ tiêu thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, toàn Ngành phải đặt quyết tâm cao, đổi mới tư duy, chủ động, dám nghĩ, dám làm, nâng cao trách nhiệm cá nhân, tập thể, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2019./.

BBT


Text/HTML


 
Thống kê truy cập
Lixao  Online: 23  
Lixao Lixao  Total: 666160