Hôm nay: Ngày 15 tháng 12 năm 2017
Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu trong công việc, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017./.
Đường dây nóng
Thông tin: Đây là đường dây nóng: Tiếp nhận ý kiến phản ánh từ các tổ chức, công dân về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang trong thực thi nhiệm vụ.

Điện Thoại: (0273) 815 626
Fax: (0273) 815 626
Địa chỉ Email: Vanphong@tuyenquang.vss.gov.vn