Hôm nay: Ngày 17 tháng 11 năm 2019
Xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
Đường dây nóng
Thông tin: Đây là đường dây nóng: Tiếp nhận ý kiến phản ánh từ các tổ chức, công dân về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang trong thực thi nhiệm vụ.

Điện Thoại: (0273) 815 626
Fax: (0273) 815 626
Địa chỉ Email: Vanphong@tuyenquang.vss.gov.vn